Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~73D0E082C51D15CFEBD5CF3ACAE000D1539081A4264FF6680496CA51E8D7B1A6F7652E1A0C78623DCB7523D7B2A03FCDC4C2051B00CA117BA3A2E18D5EC1F876A580DB14965AD3974294159DC1FBC6A711A9DEC436F5439F208AF11E7601661828D615F4D23FDA1B1855785D250E8523394354D32E008B950D696B3CB68DEAB080EEBA447E8476454276351CDDE7AFC8FD4D0585CF10D94F59F1D339793D3894CAA7A85F2D40840C3B211170449EB5DE185885EBF86E82E197F319B864E321B468467C9CB1846160585665EF5719C9A02CF14B8463083A8A79DE688B8D050B140C40645AD692203BAD3D7C6324E12587
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 10
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2015
Date Updated: 13-MAY-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ3/2015
Date Updated: 08-MAY-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης
Date Updated: 06-MAY-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2015
Date Updated: 05-MAY-2015
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015
Date Updated: 22-APR-2015
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για μία -1- θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Στελέχους και τριών -3- ΥΕ Φυλάκων
Date Updated: 09-APR-2015
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού για μία -1- θέση ΠΕ Δημοσιογράφων της ΣΟΧ 1Α/2015
Date Updated: 27-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. έως την 31/8/2015, συνολικά δύο (2) ατόμων
Date Updated: 26-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οκτώ μήνες, συνολικά τριών ατόμων - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Date Updated: 16-FEB-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. για οκτώ (8) μήνες, συνολικά τριών (3) ατόμων
Date Updated: 10-DEC-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)