Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~A98E1A5BD85B2C28829439EC26466F6810933BC134675840E2DDA14E0ADB2A77D0E06A7F731602803F99A267B2652FC5F6F6499F7ED83F02679461701C2D3BC0165C09DD2D6B3E7700F6034B5CAF732EEDBBECCDF986D0806D2821697A6823B8A944513F33799439C90F2533DD68995F2A53385B7E1D8759C721DD53583367051924C7DFED15D1EB6E06B837594D9064ACD3F75F3BCA949052184E53D413DFD52FFC4961E7E90BDC7574F8E964E62E473FA5C89D4DF7A309A1B1714FCE37BD05C0978B572900BC9A21C62D00BDAA16668E94DBF9796DFA64BE3FB7172E4C9A92FFA1DCB875444AD5
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)