Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7FA5F82C7AB90F3277E5BEDCEF7129FD5CC019018323758B4F93F9EB388E158419E8F3D996D4E160EA402DB99B92E0987A1820736EA968E7CF387110181CF67BBFF84A926601BEB0FC8C34CBC145949284F4FBAA961CA03ADEF3B1F77101B36F4EC48B4CE466CFAE74949CC1945EE62FC16DE78BA3312E3B8C2AFA59DC35D111E02C2B8D9FBB520022C255250EDC46704A07DFE5CEA644EE24E6703C85FBB7BD596385868EC88D3FE481C81F5AE764CEBF3656861B2BAD8B68AD39102334E0F04C89FFB7FB7A0814A4D4429AD8F8C19850DC4D80A8E6C30212A78826D6A5F8E4F5564AD73511B38B
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)