Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~F26DDF2FE32077256246FA64482DA127EE3D0E93267D52547184A52864EB98E7819CB63C70EA102EA6B4F44FDAD5109BEEF45362CAFFB12026B9FA6BA1F99A0D64B09B25B97D173C48A3DEF391C9CEA0D3628979ABD96F064686338EDA429CED0F217876626929C48FC65D4AA2DDF379097B1120CED7E0153FE3F703A0265941CBA8BCE2D76F00E782D4684B4183F9A287C58367E8632D8FB61E6738B1F49A4C9ADF341B0BC2A3032CF89BA3B4DAB1A162DB57CE85B58536813E19E1CC2501C6E3A0D5E3A1E23779F3D79AD12B045BA29D74C461095EDB8C6EC000463E35AE6E0922894078CD0D34
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 1/2014
Date Updated: 19-MAR-2014
 
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 2/2014 & ΣΜΕ 3/2014
Date Updated: 17-MAR-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)