Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~4810C62759CA74BE4BA4D2620280A581023A04D7FC5F6B5C4E41C0F935E085503B3D9F7D32F9F0BA43C4F3A53E7FEA7C5A4CE8312206ED2C55F02A939CB0D0FC9E251A0D177952AEF92CDE7B28C19E17061878084B856A77DF4DC268649CCD800223C5DE846A4AE0FE0C17F281B2B2DC7C2381F957A2CE340414465221DAE6FD5E30E19D4037ECC32DD8682679D10B2C2BB7D545B2F97F91F6E3A7A3A0A0783F22521EA23816AA03C3552AA255A950C52F79424DDC9BB240DA3196C59CEDF022D2B24C92017EA01396D9494E946CED0D131E4356DD3068EF26D719209F8F7298497E7CC0FD734F4ED98C9FB24C123479
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)