Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~EAEC2B2DCEC845FC330882EACC5453E8AF73B440D5CD38952344A968B4A4BA3608B6285237F99DA3430C6507E2DE651840EA87F632250DBAEB86A7A5ACEDFE92069820781DFF1FF0A1C1D178D822B70A85DA665645DBA7E73494A2EAA3BD33F21A0C2DB4D364265065AA0E033BD8D24BEA1AAA4810B6EA6651EDB1CE3799BCD2C50E63559B23AE9300A0F43468FDF4DBBD5E127A228A9901A2433FBCF956DD7B8DCC8B7FCC87EFBE6B74178F9A914FE0D11398D784701BE7D5CD2319A4876B6FC1AF445A9ACF3586D7D34866F693BD154C14939CE0F5D772C499D719418B03D7A3BF96C66FB5E734
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/18.07.2015 τεύχος Α') έχει λήξει από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, η τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α'). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς να προχωρήσουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως ορίζουν οι όροι της κάθε διακήρυξης.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 34  Next 10
Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης.
Date Updated: 16-MAY-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 2/2016
Date Updated: 07-APR-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Οριστικοί πίνακες της υπ' αρ. 27086/25.01.2016 (ΔΕ Μουσικών Σπουδών - ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας - ΔΕ Θεατρικών Σπουδών)
Date Updated: 24-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2016 (ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)
Date Updated: 19-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2016 (ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)
Date Updated: 18-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ορθή επανάληψη - προσωρινού πίνακα κατάταξης της υπ' αρ. ΣΟΧ 2/26834/12.01.2016
Date Updated: 17-FEB-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2016
Date Updated: 18-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης της υπ' αρ. ΣΟΧ 2/26834/12.01.2016
Date Updated: 11-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Προκήρυξη 27086/ 25.01.2016 - Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης Επιτυχόντων
Date Updated: 11-FEB-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016
Date Updated: 28-JAN-2016
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)