Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~EE7E0C685610D8550023F6A317CD309A6BB4EF470E50200F0393D36DB69ED4A878B3110EDBC915C0FAC5EF98CB17951A3BC92106B0C92C105AC71ACEC4EBB31C67FCC48D2701CD1280A44A36246D4D716F93E652D0EA3D39E473088551B24E002398E46384E97AAE01DB25FE98BD9D7D42C560026681E7DCE60C8E7AFA6013DC8226CC4B61CD6618C39DA8C341DC36855BD1CFF3BF43C27CC9E819FEFDFA6D5298B21596CC532C653D0E4ED6922D951B4F9A85E0B49983FC965F577A00547B3FC76B10E843083DE2BF346BA7D311AD519609AE5B31CE271E077515A59195AA8EA2E48A290DEE7A2CC1D6163AC1F05CDB
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/18.07.2015 τεύχος Α') έχει λήξει από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, η τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α'). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς να προχωρήσουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως ορίζουν οι όροι της κάθε διακήρυξης.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 38  Next 10
Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 4/2016 για έναν/μία ΠΕ Μεταφραστή/τρια με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Date Updated: 17-AUG-2016
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3/2016
Date Updated: 20-JUL-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3/2016
Date Updated: 20-JUL-2016
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2016 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Date Updated: 28-JUN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2016
Date Updated: 28-JUN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 2/2016
Date Updated: 07-APR-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Οριστικοί πίνακες της υπ' αρ. 27086/25.01.2016 (ΔΕ Μουσικών Σπουδών - ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας - ΔΕ Θεατρικών Σπουδών)
Date Updated: 24-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2016 (ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)
Date Updated: 19-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2016 (ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)
Date Updated: 18-FEB-2016
 
ΚΕΔΗΘ - Ορθή επανάληψη - προσωρινού πίνακα κατάταξης της υπ' αρ. ΣΟΧ 2/26834/12.01.2016
Date Updated: 17-FEB-2016
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)