Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~98209CC42E188A08C0CF83CC1B83078C28DDA706634921DE27B8CF3B9E34EB2000E405E891E45534452AAAD69D930AAE3AE91ED648980ABB15B881B6029F75FCFA9E620A2AF2D5BF124869BF1C7553D92397D5E6519BB32136DDD172A8EF10CD1080D8E19C00BB1CB13698133F2446D5D33DA1AFC81611D3FCB955597C10A3971471BBA11D6706F34FC8EBD60D780F1D43F353B2FA22B1086427D6FB69E83271C37D409D29014F2EA79C3CB9B58088420D7BEE608EB7C20541BECE5C7B72781F2EC024109A420DB4427834B3EA9F3F43968217C95890E67350D2B157247EF2237050CD81823DFD47
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού  σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων ΣΟΧ 1Α/2014
Date Updated: 12-SEP-2014
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού ΣΟΧ1Α/2014
Date Updated: 03-SEP-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)