Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7CDDC1C5790952DAD584CBCB4E33F5109867EA755E8D6ABC32C0A18D33D2A82D4F2083ED09E28D6D3B50DA3C627F178EDC7EE01B8A94F142756BA046800BE8278E86A2034F5A86A8272FF6FC5FA19858CF78F6C2A95FE542B636FCAE48467D8680ED62C2E77823B80E118DA0E249AEACD62915CCD9EEB2672C4D23DF93D81EC85FD6DA7F4D0836E6F7C2C9BC0B95DAB71F367DFC051EB976CE62B032425574E84A1BE160C658511575893BD18B26A45CFA5C9C1636E87AF9F2F449716F6BD6AA7E0448BDCF70CDDDB9020724F3EC60419CF9E929D43EA3D11ABB8074C491AE8E687F5C81CE12FEFA
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 1/2014
Date Updated: 19-MAR-2014
 
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 2/2014 & ΣΜΕ 3/2014
Date Updated: 17-MAR-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)