Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~E4710F2BCA158E316E5CD2D0D840551E751547513EA37FB04F54DBF37B99A4212AFC63E3C0A5611EF715E92C6DE658491117BDF2CAE8A23903D9D3B2EBDA2AC5A5909F51AFACAAF8BFA0DBC8FDB8878A26056D9BCC9300E724E14756D492B67C696DE4E49CA2809095C3B49B9E156CBD7AB150C4DB44BEE23B700B84EE54362C695C41BD5FB4D58AED7678C2524C9E894755600A885FC0031BDE7AB76D4F96A59861C6725ED07E31B06E56B2C81CC8D3097193467B21B0B032A2E9D6B4E277907E423A3C3D3744F3DBB76CC6B045866198F6DAF2D259FC954449FD9531491C8CCBE5C83A8D01CEA3
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/18.07.2015 τεύχος Α') έχει λήξει από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, η τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α'). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς να προχωρήσουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως ορίζουν οι όροι της κάθε διακήρυξης.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 16  Next 10
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ -3- ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΝΑΝ -1- ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ
Date Updated: 06-NOV-2015
 
ΚΕΔΗΘ - Προκήρυξη 25595/15 - Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης ΠΕ Εκπαιδευτικού - Διδακτικού προσωπικού
Date Updated: 24-AUG-2015
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Date Updated: 08-JUL-2015
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 24160/15 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Date Updated: 15-JUN-2015
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/23448/05.12.2014 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Date Updated: 11-JUN-2015
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015
Date Updated: 09-JUN-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2015
Date Updated: 13-MAY-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ3/2015
Date Updated: 08-MAY-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης
Date Updated: 06-MAY-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2015
Date Updated: 05-MAY-2015
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)