Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B4F07DCA392A321E02E996AEED1F450FB4A0FA5D6A9603CB085E72FA46A8A89076B82F0BC91F6456D115E565DAD7B9C42D56AB72548F0A0EF06CE4B15BE523BCF27232D779FAE030882E646097116FE6D2C2C52E92D52747A82D9B4DE7F005ADF9A616D4BC0377587FB987C4A07A783AB6D3D6011BB705D6E607D69EA08744A5F421F59CE4DE0F327098F9A2446A5948FACEF795FF76966B582A7EF29FFBBF688AD57988C69BCA157E552D908E7A99185BAC86F803C3D6911F4FC708527225B81EC7C85DD642ADCE6C853A889A5D8E99E441655F1635D4127329125E99B3E55FFE12317F39D6060D
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)