Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~05DF3FC4D1F3813A01FD22F57CAD6D208CEF8E04CDB7DC9DAADB1C4C6BFCDB3117ADD0D5B3579DBBEFEA7006ED3537A8C8916C5399C60D41A8724E24F885F272ECFE3325377496C8ED38D5331A87DAA4B0B494312903AC9BD7358665C8F32545D6491FE7F1E723BE113D7C3EC0244651EC0FD0D66222AA4D2D90D49FEE04BC7EF856EE6643BB34599DB63A7C4CC5EF7DCB94C2AFDF998DE9920362B58E68DE4535AC4CD8AF213B555648EC30D9860956ABA5EC0CE9C42D2D3673ED48213371C9CFACC222D163E19EFB92B8524FFD09FD5FEB2FD792D90D771ED451402E34214A342EEA7F6FF2DAE6
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/18.07.2015 τεύχος Α') έχει λήξει από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, η τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α'). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς να προχωρήσουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως ορίζουν οι όροι της κάθε διακήρυξης.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 57  Next 10
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2017
Date Updated: 21-FEB-2017
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Date Updated: 14-FEB-2017
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 6/2016
Date Updated: 23-JAN-2017
 
Πίνακες αποτελεσμάτων για την ΣΜΕ12/2016
Date Updated: 18-JAN-2017
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 29224/12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
Date Updated: 11-JAN-2017
 
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής
Date Updated: 30-DEC-2016
 
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, ωρομίσθιου, ειδικότητας ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
Date Updated: 30-DEC-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 11/2016
Date Updated: 28-DEC-2016
 
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Date Updated: 28-DEC-2016
 
Πίνακες αποτελεσμάτων για την ΣΜΕ 9/2016
Date Updated: 22-DEC-2016
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)