Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~DC6825D924480ECE4ADD8971F9DB2A677D116E4C2DF9847B1F07B8987E8717BA598945522AFCB08B6BAAB121CF035F722B685A21C273460425FFA2B6BA01559106283509D02ED8E2570B01454AD0D3A287B385876C77426254DBE0872326672A3787F034810787372577BF2C52DBDB741ABA58880FF389006182A7048B2FE3DEDC188A0133DDDAD789B7CA5722ECBC07ECB22EFE3F1CCC0224716836EF706CFFCCE5B2E0EA9ADAF9DD44F5E0147B8072DA3DA0723E9066EFFEC8A677FC9A95A37CD396757C25C5DA97B88218FA9350D420AC45626A2A6AF110DCFB4993573374B7A9410AFD92548C5A67EFF4EB52A20A
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού  σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων ΣΟΧ 1Α/2014
Date Updated: 12-SEP-2014
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού ΣΟΧ1Α/2014
Date Updated: 03-SEP-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)