Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~D2CADEB3826F42AB381B070C9C77B0A6D5B7CC87792257B828FE4AC25D95975EA6D2F6E089D4777C2B6BCA2682C30AA567E32626D5CA70F9D0F0CDC952A28B3A9BB245A0CB6FB4BA406865C4315ECCBFDA81BF872B625B473D18A1FB0590BD788A155C5448CFFA5F0FB676B52B5C87BAEC3C144F2B532F562F3D8FEEBD6DC557CA8E97A70917DD34967D138DF5C37FAEF8B34D896DEEB8F9A3123BC4F8D01CABC3868ECDC1D57AF0295123DB19B11C813122E9EA8C5CA3E7A21637029EB97A21F304741082766ED36EA9A09D49BFCEF7466A9FE1D47CDCDE965455C5BC618994DB0937E75EC381BF
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 1/2014
Date Updated: 19-MAR-2014
 
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 2/2014 & ΣΜΕ 3/2014
Date Updated: 17-MAR-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)