Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~E57CED556331356E69EAA4F84A81A32280E1BB813BF3F40C87DA9A00D7D8B212B3F16DC9D4D28F67AB4F5C50EF66102FF299E0D0CCC006E1B350EC8E470E6EB9DC733D6D6B07283F793D4AFCF343692EF96F6AE680F147749FB191DAC1731B9322692FB380269C68AF219E1DD9D2EC5D2A4BCF4FC906D9CC001CBE2AB2A44BA51990AF618FD509F26A5EA3A6441738F007B28ADB24E6ED8EF0745E7A8D1075077AE5D13ED0126BF216E5BE1F5970CE0752A1925F823C48EE072210D4BFB0CDE55ED06F2F32B3B8004022D8813B14972AA559AEB4A63C2F3327476A35FAA79C7FC0BE511998F5801B
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 1/2014
Date Updated: 19-MAR-2014
 
Πίνακες κατατάξης υποψηφίων για τις υπ'αριθ. ΣΜΕ 2/2014 & ΣΜΕ 3/2014
Date Updated: 17-MAR-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)