Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~08604C177CE0CF86350B73A5A3578373BBDCF9D2E505F915DC9FE8B32588FFFDAC4DF115C2A7064744E0E65C97D086CCF8B6C35396287B93A0C9726AC78268AEBE044EDB15B42047AFD852CDDC151A1F295463A4836330329D96D3A5A5910D0D5708D9020D69A9099E393372C43E94648020A2953BE3A5BE865EEFC479ECFBA2F0BD35D12EBF8D6A15E44C9FB360D009EA9AE7815B22E5E6A60C6805C6A39A2B1D71227D1D885AF48FDD7EF4CF1F1258D786568FB3582F0EC694280307F20F77B69956FB68DA2A0C0C3790563ABC5845038E159FCCA5C49BC2EAA24BE8929B2B97CFEEECDC3F5933
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 5 of 5
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού για μία -1- θέση ΠΕ Δημοσιογράφων της ΣΟΧ 1Α/2015
Date Updated: 27-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. έως την 31/8/2015, συνολικά δύο (2) ατόμων
Date Updated: 26-MAR-2015
 
Προκήρυξη υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2015 για τη Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Date Updated: 19-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οκτώ μήνες, συνολικά τριών ατόμων - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Date Updated: 16-FEB-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. για οκτώ (8) μήνες, συνολικά τριών (3) ατόμων
Date Updated: 10-DEC-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)