Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~71CD7983C690A50D6FC15270730F157A6EFD70A7ECA2867F683CA391CA56D4A63B0C34CA48F731557E22EBAA30254E0F15F1EFB4604024036325CABB12B09DBD8A64527D27C4D11AF318B8484AC33E45CF38E24F26B14044478E80A91FE94505EC9E35A6A94D411113F9EBC116285CA877CDB716B054ECF0405F428B978558865FE836A9C399933BCD3516609D65B2F33F0A44E929444096AAD5DFB521D766BC87598FF06BB55935FA77714D01BDE0D04CC764FA9B7376D2B130C7EC324FE3C4B2A8CA9C3FDF8385D41EA29D24F4D76F28F9AAADB525A3DB7727D02C590EB27C9799FBC2A8E7BC71C9B29A2F352DDE31
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 7 of 7
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2015
Date Updated: 05-MAY-2015
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015
Date Updated: 22-APR-2015
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για μία -1- θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Στελέχους και τριών -3- ΥΕ Φυλάκων
Date Updated: 09-APR-2015
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού για μία -1- θέση ΠΕ Δημοσιογράφων της ΣΟΧ 1Α/2015
Date Updated: 27-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. έως την 31/8/2015, συνολικά δύο (2) ατόμων
Date Updated: 26-MAR-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οκτώ μήνες, συνολικά τριών ατόμων - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Date Updated: 16-FEB-2015
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. για οκτώ (8) μήνες, συνολικά τριών (3) ατόμων
Date Updated: 10-DEC-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)