Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~05DC9B7CABC5442A742BBE5B92AB96A781F46DDB4F92417694C8C1637F59A6A01F7A1F97528273C040AF625F51F30A804D92F6CFC189917D4DCBEDACB8CDCBE6486B13DFE2F1AF1986129719ED371A0381AB04C4A16299695CBFFD0DBFEAE3543F7C296EDB4132888D56B0CAD6CB156C7CEE69D02C7C473B17D2F0F3E54ABEF629B021C97410928854FD4215B774053112ADFF2FE289B7197D75A536F9290025754C9FB4D0B5A8D6FD5B2A9074F198A06B0BF0AB9B14AD0E4D0A34EE2ED738498665CBE1D99A4377E6149FC9AB7F4251350A6D1C1F895F5C0B139950CC2ACBBF8565D99B81A7C2F8
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/18.07.2015 τεύχος Α') έχει λήξει από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, η τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας, που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α'). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς να προχωρήσουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως ορίζουν οι όροι της κάθε διακήρυξης.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 10 of 25  Next 10
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΧ 2/2016
Date Updated: 01-FEB-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016
Date Updated: 28-JAN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ -1- ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Project manager) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2016
Date Updated: 25-JAN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2015
Date Updated: 25-JAN-2016
 
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Date Updated: 21-JAN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ -6- ΠΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 5 /2015
Date Updated: 20-JAN-2016
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2015
Date Updated: 24-DEC-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ -2- ΠΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΕΝΑΝ -1- ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΝΑΝ -1- ΠΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ
Date Updated: 17-DEC-2015
 
Πίνακες κατάταξης-επιλογής προσωπικού για πέντε -5- ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων (Τμ.Ηλεκτροφωτισμού) και για οχτώ -8- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών.
Date Updated: 10-DEC-2015
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ -3- ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΝΑΝ -1- ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ
Date Updated: 06-NOV-2015
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)