Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~EB376DD8DEF4572C93CBD70213E68DCF7895981588A98E37CDF3594B01A58C218D452E2DF7B3BAC6AE81B90F560DCAD89ACD7D05FBD4DE374C4FDDDF6914653EFEEB78846C2E86C4F7B649F1FCE536A6B0883DB1D024579B34346811241D6D748CB6CD8189289DA3DE32FDDDF6FA9E31B92479E0E7D4C3587FF69DA0ED56C98C3B18E229AC88DED5B95F13D680F37FF92C35901F840179E5C6006323D2D391C76D9D4A74B3D419C1E80BAD8839CBBADC69B03D5D7991EB22B2D6D9E97DC4CC30BCECA7FA735E7402277B97EF30CA8AC4D3175006B32416E5B7DF38ACC19A78C6C3275EEF0297B0E2
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Κεντρική Σελίδα Ενημέρωσης Πολιτών | Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι το μόνο επίσημο κείμενο του διαγωνισμού θεωρείται η έντυπη μορφή της διακήρυξης, η οποία φέρει την υπογραφή του κου Δημάρχου και των αρμόδιων υπαλλήλων και διανέμεται από την αρμόδια Υπηρεσία.


Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού
  Items 1 - 2 of 2
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού  σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων ΣΟΧ 1Α/2014
Date Updated: 12-SEP-2014
 
Πίνακες Αποτελεσμάτων για την κατάταξη προσωπικού ΣΟΧ1Α/2014
Date Updated: 03-SEP-2014
 

Διακηρύξεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)