Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~329494F5483158EFF9AEB01F21B39DC5E03CC42023E0717FB9C32A5479C2D10210DEB9E5B80B407257BFC88093DE49D65AF451329D173DD133EC7CF2518A28699E1D0DDE6DBA177FE4BEAB1EB079215C95B12DDF0237401426B7C35CEABB87AAC4DD9FEE321A57E55FD0772093A4D9DEAC7E6576F8CF7EF4F87371335D9EC0C7E4DDF50F150D383A18552C9F2F38CD294AA77EDE6A984E9366659D67E6F6085F8352875460F379641C18385E4FB0229EC344F5CF56A4EF5B6D2C03C1C950015740133DE9A0EA3C58F5976CCA1BB93AAE206DEF6FDE2A13F6943169D6280CC5F94634F302C0F089ABCDCB699CCC163E28
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Δελτία Τύπου

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)