Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~E0F6E858F8F2BB729BA83DC52E0F1BAB1C742B79448A72FD77271B5F63015B04CED2BA1FD9690F49151EACD6DEABBDB8A22506E25B54BE0C44A5688D7F8FE6EE8B600F9C6B77FBFA38FA8E3DBFBBC0694A3D0B4474BF6DE430DBA780E9F7004ECBF996908ADA1FCE045DFAE97897591AD7B6794C6E3C862B8814C9FDE1D709A3129F4725A32A555FED2693753B2290001F5E8FD89B4BC603E19F78A9CA62271FCA35779FCAF3C8401BBFD2DB20868A9AD8834E31165D3FBF2BFF593B09163DA9FAB499A387FA9796E96FA0E1B32231FFB48BEB25B72BB0BD87A1B5AFFDBA613BD147F0A1E7D00AAC
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Δελτία Τύπου

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)