Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~797EC265F66E823DF5773BE6FCFCF22553B8A0401447F6FF34772343FCE31692E2BBA2CC08D48989DDB3CD21A8C82E7055A54CBE8316FB81C543A39C7C8701D3E2DA5BC23E6E4970C874EB726407C97707B3E9BBE5C92E5E356819B8A6DA43CDC4209847B24167AA8612CE06B91EA0C4B2CF92F1B214CF38533A4534E7C5C89BE7A0E6E31062B4244C1B3AD60C81C15D1BEA05F8A0EFF4FAC2D053DE2C3A68166DF154F200AFFCB84F60C1CF15E58B0A678C82F2BF45B4B48E7ED80775C76A608F4E1204B3827BCD89EA202934A2AA8AF3324412D81498E7E5DAC0F0AA33210E5F616A71A5EEE59A
Επιλογές
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Αποφάσεις Δημοτικού Συβουλίου
Εκδηλώσεις
Άδειες Πιστοποιητικά
 
Δελτία Τύπου

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 01 ΙΑΝ 2013 (WWS-30660)