Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~9778BE6B7435FF13602B9EB47725CC3FEE7C021A8A19CDD434A860EA7E91AA10E0B19DD58D560DA2705326D14975FE3B80FC3E6AB20127677A4014AF56633BB66C289CF3C5068E5C04DEFB5CB92592AED42A8A3BECA11BF254851269439220EC55B8FD914151C806C98332B2290BD5809B555A969464CE1FCA77DD31B7A65AB355B14BF2AF5DF8654680D904369E015E1B4D31550058C4CAF4C0453DBE63167D8A0C2634C4D51884A6E59CF60599CE0EACA601E5021566AB6C6650F56BF32C931A3E56EE22015211E670E7C7BEFD86C428DD46634F706D05E600CA03DAC6545B57E250D77014FEFC
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Διεύθυνση Οργανώσεως και Μεθόδων
Διεύθυνση Οργανώσεως και Μεθόδων, Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη Tηλ. 2310 375 325, 2310 257 830, FAX 2310 244 965

Κοινωνία της Πληροφορίας

Την 'Ανοιξη του 2004, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τότε πρόοδο των παρεμβάσεων που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και τους υψηλούς στόχους των επόμενων περιόδων, διαγνώσθηκε η ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία, συνεκτική στρατηγική ειδικά για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Το Ε.Π. "ΚτΠ" είναι από τα σημαντικότερα τομεακά προγράμματα που υλοποιούνται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην χώρα μας στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, καθώς προωθεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.