Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~FE387DA4A8272F138FB9C3C2E11679E2289FC5C283AAFD2A7467265C28B75B6D3DC7CE89AFB0481707C8AC3B47E63DB7DDF0479F96573B70C52919109C8E3E26766F56A80BFD8E16E39E9F5641A9C7AA6B0F21DD6FF1E30C2BE4FFC53B42E3DB8791FBAB97AD69720B8EDE48D9921182FEFFBF72009080FEC8D32BC8C35ED638462F395BC09C2D0E7B7CF590951926BB4C1AD994857982FD4216AF8C63E638F52907A617E2310FDBB5FA533179E19CC950E60C4770FC8C36A28C9F5CBE4331332D2201CFADE585C585F9E6D90194FE1923D0E3030091DA664771BED61365CB6C6BC5E679AC6F532B
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Οδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.

Oδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.

Ενημερωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.