Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~E365CFB49614427AD971FA82036D3E291B992AFBDC45E79F7C33509685B13CDFDC818BE929E46035580979ABF6F0E2D74EA0EF8F0C1006C868EC2A3DD8CB8EADCF41DA354A8B18B37AE77A89A533CFA8D2847739DC35D163B63F81AF0AA856C180D18105DE9BF8F501220FF8AC672E909A5CAF36166F2E763295D49119B6CB6F49D9A82DB5805EEA9D7C931CB282306ED9A9FCE025CEDC88A983A86B991F537BD04DA2047E1D77D777696E0688C9912BD34002652825CC427760565108B5387D13FD3F1EEAF874D35EF5D1729880517516FE6467AC23A44DCD379644CD3A3B8C4EB60D998D7EAB85
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Οδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.

Oδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.

Ενημερωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα, καθώς και από την χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών.