Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0A8EC69D4BEB99883B53E8D8ED884E9D96E6779CF9839F10F176EAD62CF1B454809584765B7EF540E769BA54D75C088B0AC3A92E26F7F3474F0F9FA2FF88654138F439F8EF7D6B613871F6380AC9AE62571F22DF9E1F558652E3BAD40573BD1BF45684A964077BD4E36B67FC9B979DAA36F966FED14232A2553607679E9DE40467A5F306BD3832B68CD91CC30B9DD0DEBF81AD2DB9E429748E7172CCA23701FD8AA4F8F3DDD321C1B849605EFDA5E868F624CA626ED4D061A51C01CF4CCB33676FA0C37CDE112D20181F43E363E847E807B7E1C89E517DF89F5CA62304FC6FF4D4D64F6C54703EC0
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων Δήμου Θεσσαλονίκης
O Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων Δήμου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1712/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει, όπως εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα με το υπ' αρ. 3703/22-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, από την παρούσα (07-03-2017) ημερομηνία δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Πεζοδρόμων Δήμου Θεσσαλονίκης, πατήστε εδώ