Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7E7153B23CAF6977A99A47691A4243499E3883F2BC8E2B0CE9D52C02272540DE43646F4DCDCCA6649A95D198E865891AAE2A7142EF9A45A24E7C3CF2B6BD1FE430B38FE9327717D6281270E21D834A90A6205D70C25E06B3970B426448DB52BB52DB73ED4A0034E8181A7E0627B801D810AD62A96785685A0319510B00725E5846130639B57CF45393573980C83EBA4F01A45CB44EB0F37C339B51BE1634C7D5817A67D67BC7FB6926976BD44CB396F1AFEC16CDBAF8DE3C98F0130C1A7137980518B7BCA5557940D7E5A5BD28C06F8F335933BD5F33489B1ED76DD73FC9FAB5A39112330A1A14CC
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~A4F5E44983AE7EED24A483C598F0A38DAA28180ED3BBA9135D2BD766740741A3022AB3E9A5D7F68301C75B02067750CAAB55871F2D81A3C0997DE82FB75C4F6506173E43DAC961B115BFA90F84FB11F271DC25E924FDD33E0DFC93B278145F258ABC518E7D4163A0F9CE2845D8C0E1A4240823395DEA66B9D8634090EA91125FED77EF52226894AEC5528F1F0F4498DCC73B1D447D6F68AE0C83F4DCC8740D3F217C5765A5BB8B728651A1588C5E260929D208B40F808EDF9D73DB9E77EC14559D3A0B51133A47521668E8C21D29C0F3D242F48F926EA0D67B32A87B52A22FBEACCBFD2933642619
Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών (G.I.S.)
Τμήμα Γεωχωρικών Εφαρμογών (G.I.S.), Βασ. Γεωργίου 1, έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου (ISO BOX), τηλ. κέντρο 231025-2854
Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς Παγκοσμίως κατέκτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τη λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει τα τελευταία χρόνια.
Νέες εφαρμογές στο Web Gis του Δήμου Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του Web Gis (http://gis.thessaloniki.gr), ενημερώνουμε ότι ο προαναφερθέντας ιστόποπος έχει εμπλουτιστεί με τις εφαρμογές και εργαλεία, τα οποία παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο.
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)
Ολοκληρώθηκε το Έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".
Χαρτογραφικό portal Δήμου Θεσσαλονίκης - Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αναβάθμισης των Υπηρεσιών του προς τους πολίτες-δημότες παρέχει μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smart phones), η οποία διαχέει την χαρτογραφική και περιγραφική πληροφορία του portal http://gis.thessaloniki.gr, στην κινητή τηλεφωνία.
Ξεκινά η Ανάρτηση Κτηματογράφησης
Ελέγχουμε – Επιβεβαιώνουμε – Διορθώνουμε Ενημερωθείτε για τις περιοχές και αυτά που πρέπει να κάνετε.