Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~67D8319D42F0688A11CB5C04E2635B8C84D995F139405932DF12CB9D47206F0A3706E099B8634938AF7A81E1FB9859146A4991C928E8BCFD75873AEEF94892E0DBB6F78EFE1E5168BAE3A1C22E2E341C84B39E1257803E7F89800B17057C6D95F19D56E5DF7FEED294BB7DEE0927F3AFBF9CF3CBCEFCC71E29C6CC72B0C4D10BDA200F8B7DD754F324DBDB45174AA07634E283348B7458ACF9DC9F4EFA14C230EC8B8B701AAA003D95399C3046B05A5611CF4B098FABB900A6C94EA57087C910A040E62385835F016A264B42CAAA447C068361889DBADFC0D230F0E56AB0681C12842C7CA061AD56
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Τρέχουσες τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου

Επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου

Τo Δπμοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκπς με τπν υπ' αριθμ. 1711/19-12-2016 απόφασπ τou ενέκρινε τπν επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου στο Ο.Τ. 131 τπς nεριoxric Νέας Ελβετίας Δriμου Θεσσαλονίκπς (συμβoλri των οδών γψηλόντου και Παnαναστασίου), σε συμμόρφωσπ προς τπν υπ' αριθμ. 2393/2012 απόφασπ του Τριμελούς Διοικπτικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκnς 

Υποβολή ενστάσεων έως 15/2/2017

» Τοπογραφικό διάγραμμα

» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1711/19-12-2016