Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0C96D30DAA43A3E6073DE103178557E677E57C8E1C56B01240DF24F6FC94078DE893FE4C2B6C51B91FC8BFBFE3E7486FBDC169CA52259CFB65E630A8231D0CB5FAF61CA8EB43E70963F3B9A15F19267E7049C28C76503EA04BA28EBB26165E7C3C7D88626AE336E028E5B2762459E52BCCDCC49693E802255E866010734F86E8BCAF57051EA770B463DC69C7B9A7B2E0357BEAD6444940021D6C8F450FA88AD985E100B6C770F7738C7054624FD905003321A2AE71444B17E1F680A8996819282E73989F7F879DE030E8F0ED6885CC3A014665F0E4845E62FF38E8C0E136DDA5548379555C150EF1
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Τρέχουσες τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου

Επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου

Τo Δπμοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκπς με τπν υπ' αριθμ. 1711/19-12-2016 απόφασπ τou ενέκρινε τπν επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου στο Ο.Τ. 131 τπς nεριoxric Νέας Ελβετίας Δriμου Θεσσαλονίκπς (συμβoλri των οδών γψηλόντου και Παnαναστασίου), σε συμμόρφωσπ προς τπν υπ' αριθμ. 2393/2012 απόφασπ του Τριμελούς Διοικπτικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκnς 

Υποβολή ενστάσεων έως 15/2/2017

» Τοπογραφικό διάγραμμα

» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1711/19-12-2016