Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~AE026C59374A80E2C9D67C8415565460DAA0F21683740D18C66EBF4D37A916C3EB75A466AF95B844710BAAAEAC132D1CDE4BC686FBCD1AE48763A752B6BB2D3D9638B47AA6A529E299A2763B312CB49642D1B6E169A320542CFB0C42E3B193B7F2FA1E27E3FC5C4A5EF503C40DDF8ADD99A8D4673301EE9811825B229EB3DFACECC0610E3D07EB894B7D3F0BC05E8F9F0EFC2D3FF64EBE82CBACC2F577308CE0FC25F819FF55FF2F49E61F0BC9A2D633C235B7BF13315D085E4720EF3F8CF5FF6569EED6786B1BBEB2BB1D5B299362D9EC3B498167C2921A06A100A5E23426D2BB87C78A8B593A8B
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Τρέχουσες τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου

Επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου

Τo Δπμοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκπς με τπν υπ' αριθμ. 1711/19-12-2016 απόφασπ τou ενέκρινε τπν επανεπιβoλή χαρακτπρισμού χώρου κοινοχρήστοu πρασίνου στο Ο.Τ. 131 τπς nεριoxric Νέας Ελβετίας Δriμου Θεσσαλονίκπς (συμβoλri των οδών γψηλόντου και Παnαναστασίου), σε συμμόρφωσπ προς τπν υπ' αριθμ. 2393/2012 απόφασπ του Τριμελούς Διοικπτικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκnς 

» Τοπογραφικό διάγραμμα

» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1711/19-12-2016