Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~E40265CB7060FBF498B42561F0828416618199EA62613CF3FD60EBDB30A65FFC79AF694A630F38B1F520881DDDAA0E404AF446A43DDF975859976250E68E68A8B72DDCDB397CAE8CD0ADF03F5993E0774C48336AAEDC8333233E39B691C143413EC678BA0C83D552556C3B28882BD92AEEEF7C8B599DDD9BBAE503EB5AA4C009379B248F274409DABD352BFF73F0C44D6638B4DEA3D7BC33EE4CE9484F204E50C5B876AB327D080D4DF2E153CB32087B9218545794CD914BBD6954BD2479C1048FE8AEDAAD23F1EFC7C5E59C4D282E3380ACA63E36124E391B614F13C23887E510C5923E5964234E16FA7B3F5158B400
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 5 παιδικούς σταθμούς
Εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να κατασκευασθεί η υπόβαση για την τοποθέτηση παιχνιδιών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στον αύλειο χώρο πέντε παιδικών σταθμών του δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι βασικές αρχές επέμβασης που εφαρμόστηκαν στην μελέτη, στοχεύουν στη διαμόρφωση των αύλειων χώρων των πέντε παιδικών σταθμών, προκειμένου να κατασκευασθεί η υπόβαση για την εφαρμογή των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα παιχνίδια παιδικής χαράς.

Αναλυτικότερα θα έχουμε για κάθε παιδικό σταθμό ανάλογα με τις απαιτήσεις:

- Τομή και καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου, στην έκταση που θα καταλαμβάνει η παιδική χαρά.

- Εκσκαφή σε βάθος 30εκ. περίπου, στην έκταση που θα καταλαμβάνει η παιδική χαρά.

- Δημιουργία τοιχίου εγκιβωτισμού ύψους 30εκ. και πλάτους 10εκ. περίπου, στους χώρους όπου θα τοποθετηθεί το ελαστικό δάπεδο.

- Τοποθέτηση εξομαλυντικής στρώσεως 3Α 10εκ. και συμπίεσή της.

- Επίστρωση με σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 5εκ.

- Κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15εκ. με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν ανωμαλίες που θα προκύψουν και πιθανά να επηρεάσουν την εργασία επίστρωσης του ελαστικού δαπέδου και το τελικό αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του.

- Προσεκτικός καθαρισμός επιφανειών όπου θα εφαρμοστεί το ελαστικό δάπεδο
» Τεύχη δημοπράτησης διαμόρφωσης αύλειων χώρων