Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~ED1E69572061B96F1B8CAD51758A8AFE722A224F1BAA3DB9011CC22A9D0962346DE8EBEB55335D81DF613307513C30CDB5A244AC119DAA3B7340A505A2791529CDBC39D5B1333A4909CE55BBD49A1E292A21C9BFF1FF5ECE63C3C188975307EF20ED24682FEA163D9199069D2A68F3ED200B5470514356410A46DC762010D72ABDBA14802B6A9408D1213F3C959613E1778C95FFE3F521FDC87813A0EAEC831D7FB7A1BAFC2B23730189E95EBFE28A1F0007B2B2E086D97CF86931F53110D1DA846B48AD542A22C20EEF0718C4928FDD74F35C4358A002516AF2B21DC65EEF64C439A80035E237A8E6BE2CA663A64664
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Ανάπλαση Παιδικών Χαρών ΧΑΝΘ, Καππαδοκίας, Γιαννιτσών και Βοσπόρου
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση παιδικών χαρών Χ.Α.Ν.Θ., ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ που βρίσκονται στις Α', Β' και Δ΄ Δημοτικές Κοινότητες, στα πλαίσια προγράμματος γενικότερης αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον καθορισμό των νέων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι βασικές αρχές επέμβασης που εφαρμόστηκαν στην μελέτη ανάπλασης των παιδικών χαρών, στοχεύουν σε:

- Δημιουργία ασφαλούς και επισημασμένου - για τη συγκεκριμένη χρήση - υπαίθριου χώρου με κατασκευή περίφραξης και ελεγχόμενης εισόδου.

- Εξασφάλιση λειτουργικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών συνθηκών για τηνψυχαγωγία των παιδιών, δηλ. πιστοποιημένα παιχνίδια με πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου και ομαδοποιημένα κατά ηλικία χρηστών, τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές δάπεδο.

- Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών παραμονής και για τους συνοδούς με την τοποθέτηση του απαραίτητου κατά περίπτωση αστικού εξοπλισμού, βρύσης, κλπ

Οι κατηγορίες εργασιών είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές.


» Τεύχη δημοπράτησης ανάπλασης παιδικών χαρών