Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~27CD25F4D8E789A3BCF39F94385B1894F7C3EA2229E5FE2F9852D5CA1B4CDC2B59A2771FEF01B770A37CBC3AE79DBCD8A941E027407243BA2C05E276CC8DD08144DDB9E2948CD259582CE0A53CFB927DF357A277A0407B5AA4B0D9312D0174F4959692BB1DA7F45D0C3895D51A37829A5E51BD8BE5371289EE2C198B0420C614591A8712263B5BC0B4FDF16CB163A4E6FD2EE9414A1DE86C5361D701926BE36939FCF2DEE6F3D243AC226373C80E500A3CE00DD8EC718A3A0A5345AAE9931650C7948A88282ECAA6203A7B427E320FC0465DCE14E1B5DBF5882021E61E08A90B5624D7B1C585E709F1924E0462CD6646
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B6F26EDA5341A5BD80C021A20D65D8659918F0E3170D1F7D7795E9234C4BFE28D7AAADC7A33520BBA4070B7643EAC1B3A5C35D867B2B479718C3D93F5B3617D0A735E0D1F12DA919522F29DC8F049B53B48FA07964FE0F3081B2BA00DC97655C725E2194BCE3EBC21C3A62037E5FBFA9DAAE203C9FF2E3DB6FA19D3C232732289EA29EA9C87F92DFB372BB0A8FF68741DFEF49AECD916E6179A56CA410D715D467F2B7FD613E92AAA54EBF3CADFE0FC5F29FCE43E22118DF043EE92EE2DD001D6746F94526C2A8CF939FEFD7EEAB6B292233B63FFB49D164533909428D66957F8F2454A08DA7FA9A
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421