Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~3C36C0477019689C7034CA7AC760BB28DAC614DABF8AE80DD2F90C201211E975857CE39BA08D1DE3F915C3C0A0AB1A1F2DE68B648AFE5D7F205703ACCD35E78524E24EB3FE5300429CE6250DC9BC2798CC595B26BC82011E705EF83581D9B327AA703C38B5B22C34DD7E3006260A75BC5238CC29C9D5C4E20FEB9C69F2131AA6D691C940E20358FD985FC726DABEC28060C4093C1B208F0541DBAA471A15FB5F78EBCE65F654F00B969B3FDEC65678C6243944C83C04C0C3C9AF8D1A9B629165D920CF98CD8D072018E0896942DFEE208BF3BF9E9C05A86AC82A7F5B778F11DA962193BF2FE68E09
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~14B52F265CF328728F1DB24958FCCDAD47D67DC163B65FCDAF6852A0133E67FE925A5992BE9B06DB356F5FC5C02CB7FD7074B1A7CD81166EB283E460450B8E0CB0E3A6DC37F5E0AD21B83B4F3EF22F7AFB642AF53C292063BB43647C404020C8E9EB9A8367CE3F00998D75E46192D1C1019DD0C4BAF49217C2965082DE10F73E5FC4F01762F84747836F4CA23AB5AA52D5260B50319BAA6D32D6015524E20AB450FE9EE2450ECB88CC129AD248961EB747147642A8EA296036193885632A2F54553F7D4F1FDCD1972632E5C969DC0B4DFD551F7068566AE5C19F177550D8C4D26C644D6A076A5F0C
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421