Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~45C109EE9EF20F1866D761DE39293C3711B34709B0F0E22B370E311FD0F090C7C4C967E249EC3F01C67F9163A6718AA0CA32FD6CF67B7BB9A44EB73146347F3A89C11E4BB3B01A2ED6C66088DD49BAC81F4878DDB38A5330F5EBA6736E60CB80D19252048F527254430D678E9DC553C7867715EB02208A40937E47F360477BB9A33598F6F8A52564DB32414824F1483EAF3033B52D4227D2F16D08079413A4D5A072EAFDE22FE3F27D37106465780C1FE23B5BF98AECC598732090E629C4C79137E21A9C2F5DBF749E40CB8723A61E88CCC8AB59489A045D3EF1E3516BC36753771665447292CF57
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~91D5ADE74916B5D19C8EA93CCC96B514E68FD087E9630E917575F70B1DAF708437A02483F44AC137EFD5110513D550A74D5BE7314679399ECD15AFBC7AF55916824C7327F09A629F4FB698B17D5E2A0B6B0ADA6A3390A20F8484C31E024121261F111CB8188CC411080252B4ED1E5517AF247ECE1AD54ADFD9557DB91150ADBDC3A0573440B180DE4BF4668FDDE4E1E5945346C9CEF5085A50DC1AFDA1054D3CBAB50751D50A60BD26B7E9641861D8D28557EC079766B6C86FA99DC70C6AC90E615227A54CCFE61AC066B1EBC3C27958BD777AAB20F93872BCF840398FFB26996C5558F9A3B7FB2C
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421