Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~9070A88B71C75908DAA10B9780F7F3638BEB7F07EF5DECA6E10A058164D70961D8E34ABCE0745D919CDBD5CD48C7D317B145727E0B2E36679166716879D40F234004C9F164CC6D42BA5A403AB4FDF4D3FC11EDE22F5409A2AD4301468D998AD7C51675E436371A518CBDBEA214CCC2985AAA6F4DD83232357EC9F4C9C877D47988B375670A85271868532FB87DBE7AEABC8971B19FCA4E8B008F3CADBDE8B38B44C457C22D3A71DE5BAD8C7445AA5F04D19F6A6CC71C909653CE376E0C3569A0BCD3B6416E9F8EF689B329274BB879ECA11A988DB30C380D23CE796EBF45E4C4BAAFDD4027AF6BD5
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~A4F21057B7BA645372E766033B34CB5F7F0A0EA3CAEEFA58D00212C5260D1BAD24935FF1B7AD96B579B58207AB99BAB5D667514FEA9DD89B33AE470ED3AFE706F204CFD33E06D7C83AF69583E7EEAEBF4E453C1963437AE6B8465B037E1463638BA70295D9666EFB70958D7C23AE4C67E1E072A81E530E6E93062BD3A2CEE212B992E5E9C2244B3C0E0AF3DACD1F50969C40F61176BAB9387E237D93426CFC20AE0A3B8A02DDBBCB5CE72A622350B4A3E421F60EB4AA9EE3FC74CC76F87554D2FB1F95DAFA9633D1EBA8243A140C5D088781683D19832EDF45BA1DFD83ECAC101D4976BBA0D0C7CF
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421