Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~C1CBA2C7769FE20521FFC73BF8FB8F949CE8B017D648EBB5E7409C5AA32988D86F7B3A9A7929C1701D9D6248C9FA80EDF71FE2D56A67B62439D4E7BA283EF54C793298B2FC00D7DFC366E82E839C05D4FB353A4C41F98C06B7233B85CB0C7C6427473E57FC3D86DBB23BA1DB8A7DA505C1A070C0125B0734560A1D28FDE427B471DC4AC73EF98A0C4739DF9E399C37B07DB46657F568A9E59636D78261226BB12E7DD8CCF57A6A578337E5C52DF6B512893DDAB7CA6C5A0316FBF00CFECAFB1AEBC3DA968CE39EABFF2D5767AF49FE02E13C66047D2555D729A354DDA3471A7E6D628CA74599DB8CFBDB6873A0775E45
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~92880B4C866AB94E4207539938604FA44173B8C9FE31EA5ADF5CD3B24662ADEEE9082DE1CC5F06342D00F75A9BBA7FA68172F3C5AEB17DC2FE8013CEF8186227451E5903B4CE72E02E3E6A35509E45457FF19E991A0D63317D348700E45457D4E4179FAE3D9109B384798B146A1C0BC11CD81C2DB57059D1A5B2652F1C6DB2582D1C17F32E2EE56CD50681CBD41513D4F017480E67BA241376B44BE55D76EE1A06112E3C82573E035ECCC8B583994636603FE06B31164A047CEFEF32DC0D341E67528D71C6BCD98EF90FBB14DF24DEFBEACF4473BA97AABD0C965E01EA11F34978E234992FB9B5DB
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421