Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8B3B58AFB1C52D045B5F775D3B3241359DD333E9F7C91E144E80080F4ACBC1A6E947982BD85A3E53F04086643355E59BBB39CA3638C31F84D462A790900D7E74917E9F422E12978109E956BD01E1BD92C9435C747DD31E8839E2D3CDFBB423AD34B85FED2BC5F3DE23EC727138213002941162E09F469063877D3575195D9B9884BD34CAA2FB2A7043A21380A865DD0C2EF46895509ED1546238AD427E807CF20E5DCAB94C907E7BE27AD910FCEC3FA7A3143DACBD317ED4F2527B6E06C8AEB7ECF15A68177767762CD760851D374D64B1EEFF3E678CAA80FAFC85219EF2BF064C47DA515509818C
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0640F9D88CE8F1C67F43367848CA4407AB90C470C424E49BEABFE0F221E75EC07C18B5C5540281F333148466C54592A1E9596AB858D34DF4B9C764DEDFAD652F666D70880C63CEB6E3008B761765155407832A4F9848D552998C5E6982A81A61CAED89BB8C95B91B9AF8BA368BCE0D51C0ADBD43419E93676C78B0F996B1BD1C9FBD1203E070DA626AD06F9D4462BE9DBF3D3A0FF41DD3D1FF54CFB5B014CD9194ED10E361C6CF951EA8F11657FC5BB498701C8DB78E175E57297484E85FA15620B1D8577ED64B1022F47B78FB1A61D625FBB1C2D42491738357266BFED257447A032000296AD6F21A481AF4E21D3496
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421