Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~ADF31B991AD1D956CE847BE6690455D031C4D6C7693E381B065A30ED030034A7A3B51E383AD31BC6305871D565853600D0B2EFDC390E986D0CCFD9EDC3630F147010627849568E775894639C40EF0BA5A94BBDEBB9F77625F0DB06203E8DF01FD25CCA33555AB6E1A4175843B79C467392B1CE0A719F95066D852C12F7BAB2557B365C73FAAE406ED315444C6153E859BB7D4C5089785C9408F789AD2F0CA023BEFD6BB97733B843746279DD9A8342B819A84E42B7D6189527196A8EAEE61770F63C8AEFBBA2543C7D6BAF695FB55A88F6443CBDB0478B910F0FDF2D5B8C3242BF0DC5FDDEE745E6
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~2A3C20B1C6CF9CADAE3DBC6C9BF8DAC6C8DCE91D3F1A9683561C0DF19E88E24A9F586D4894264191DF334DE60F85297D992C7FBE3AB24DF89EB3E2B74821C651E79279C78910060818F3E39910182C0905916D87A72E24EC81AF79D616711E5E9CC276397EA87E59849692073EA188A70F2C8B2E3B67D0FD00AEDC450F638F397220BE313751627F2E63952E714F60A1AAC419C4B8504827DF8E51928B6B01926B6BD491DA029B4A8946BB2CB8520D800C1FC3C43F423635867823BAA36AA5547B109F660094D39E6ACD1102D780F4736E562E3EAE4E318A26A683F1172CB8EF036DCDE67589DE21
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421