Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~750EA2171811ED3E332B95C0391EDC94F7397040599D887A4A1DB23FBD467238A8ED6AD7D487D27A00B8BF2608ED6BB295E3920DA0C63FE8944C70F330167E50638CF1B19855F331F5E3DEE808722AD64A85C8CCB61CFDB1F3D2027CF80973119659DFC7D595C4611AE6EDA5334B9F08611B605D490CA82401FDFC2B301758C225AB1B33A55AA5C125B770F1C5E0CA9ECCC77753CE70A67E7588772604B3A5987FF432A502B05EFB8D10C7CADF12EFC2432BBC4E703F919CD8197323FFF01D243ECD5CAE1610CAEA6434E5748E9BB8F6478959A4E4C651269EB018AD71799BBA3871EEEF1429F3E93BB418D5275F39EA
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~2036BE6CD13D00B3271E2AA4E37CF19844271CD5DE29A84CCA8FFC2FB606A1AE3FE4467ACEB985DF140179DD6C7C0441BFE1A243C28E35B67C5CEE633D155E14E2A20D2E401198A564B8FFDF90BD83FB3E2A8326ACE512934450B3033B0A49EF672BAA57DBFA4EFC50B7DF49A1A3FCFAABBCB64DFA2AB9664AE8DF800368D98D33037C3B782DC799D1842762299DC4FEE83F8CAA8A4410EC43647C909735BAAB19CAB75C94D99B45B4D96B516303399F7333D9200D180062405AD6062BE475CE97E9C7249CADFB61CCEAA0706D8C64AA0556C3069B9B239A239823E8C3F95DDD5C10C9378F898571
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421