Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~82EADBC74141B0DC54ED42187CDB9B5C77479C91E31FFA2C6A7C2DD2BC956543F91E74F298E899C958165468767068F415FB29C8F1DD103484F3A9A904F243B4EE3236A28A76F7060558493AC28BE5241A02A1B80F4A071EEC9D4DA7316E84E0C52664E2011AE5D7C22D71360A464ED11B37D9186D485A550094DB72293E4F7675C1AD34A71596F260CD388CB46BF7CAF3807AC8E8E662C9570E21BF860E642AD58C1C3BD2579DDD3F8144E4BE8206C3D8C4EEC97F88BC61AB44D9333FDCDF75D57D758743A4D1CD38347B7C93B52D15F190B6ECC6F040B7D3E03EC1A3AF2C14B91C2164F109C988
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7077C262F8F48FBAB464369CEFB38E8704A1EFBE9F23C8329B161E607AA7CFE6D193A9D07E73F192ACF75D5C523C0AFC6F939152CBEEA6F1B64A7B88965F13A9ACD2929A938E33A331596FCB5757274F283EFDDF988EF1353CD9E460340A947B32BF96E9BD8169C073DA06D48148E093ECFA422406F309003B344FA07A46FC86E61B0BB2AA7FE75C4F866F0183117DA0EA0AC27BEF61F77A4A6F9C1B0A1EAF8E1F7B06F2C68A7C13E6F5505760AE445082268C41BA4D901A2BE8B4C7078C2C70EBE65C502558BC27CBA405219F53342B7017BD68796AF59DF8FC3C254EEB24EDC9C7C7C17F87398F
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421