Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~2F4788BFD512518DC04623CC54E06A8D722D52006A1F6B8F0C067448DD5E5E98509EF37D96A44FDA1EE8695BDE250237B314A8B12C4F308C29C7E08FBD05AB87BCBDE3A7BDA55E6934040490264DC7556FE8EDE3ACC91E50A162272F98DCA5A75B73E808F3B6045417A151CABCE2CFB8586B73A9E2F916480D9C1F8CDDAF5E343973080292C6CAA4C52AFC1F681176B1C0C34B12873BEF662F3784C9E59B74A0A4A989D228BF6B56B2AFFDB4C0A392BC718DFD488EB6F8848649D62CE2A5A0F4865FF83F5C84ECF18A21B3D9B256D8A9CE5D4D4630723E450F31F2B5E2059C60FF3826370A29D1E1
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~2AC644D6E7A3DC1FF16905A463234B350BFB7B896E3786D25F9FE80BCB142CCAE1251A34E551F31371B481374D294D2F1D8BE28F0B717A0B4BDD8A5FDA19A4AFA3546657E046E393D12DACF1B41AC59E94A3B28B0CDF8F221B0EFE2B3CEE3E9F48F27332C66A74FE6E5AE56DACBEC0368AC76B789A063E6C57730C070F363D992CBB4A9B1BCBE0B28D36FF888DFA3393BE869B7CE8A4105BF4A16EC3407C972022B5EFFC6EB72EB478677A7FB1725C7BD7C82BC53D69B797A26968E191EBE515577EA00C2B119050C46D342D77439FA9EB7351DA794E25DA0629463BDAFCFBB165C8D088AEBF3E7A
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421