Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~79A8FF0785D5079DBCCB450B5AA4F0A0A7120D87DFDC4B1B1842356969B7B86F9EC6493546F50F6E2569ED95142AFAB9EFC8D20AC2DFF9E30BB4201A5825335015C334259AA597343917C2340815C4C3CC8C24A6D4A2CFBECE75564E8222F2DEC5E17411A1E9B9BE9775D23D8497A3F504438B2E5DFED6240F7F1B4D450B1892F275F99D37C18CB9123B255E86BAB358E9A80553C46457FFDD542E4E100FEC742BE377E9FDF2F8C11373CC6E91D9ADD36BFE4022B9408AC606A69DE7D09DFDB073E4684D034657C5BF5C4676F7C16C355552A0A6BCC869B7ACA15354C16F5B3C3D2D73EF4B1C9B8A
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7F9732B84610FEC43D9D07B0E375EDB783F66A253D87B224FC4A33918CE6C695626EC90EA22FC3FD75578F6C9788A6A574CBBAAD7DE57D1C1CBCE1874E45091B9B94EF72D7BC3C0420DE90F2BAF180086D4D85D4A99CBDB7BEECE141AFE1AC35DA8DF30F6AF20838DEBA3110A47740CD62E97A2EA4531C36A4915FDB8A8AB82C0168A2AA07E77991F626BC1A125777943B0F39D54822817C8322F7ECA48C3B296124E3C2609FD43ECE6DCB4E57ACE5F726583595FB3C7D7208998A3FE0F4BA63A1DFFCC9C3409ED8C717AF2B9B6C0E0140B62C4CB1D7EE5AFBF7FA6F2B54098E95806EF32A766009
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421