Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~879C0C2BA71E323A4F99F1D46B6CBA1835BDD254854BF485A7CCF824A9F6DA9885153B9CBA4A5EE97F7F29810684DFFFBF60CDC0881FE6716BC8F7549F0AEEE5F5D0FD5BD15D0B3EDB777CAB1127469D75663A91B1A38B413E148F67C16AC1AC85788C8D7EEEE894E18399A66C5AB91566685E5378D53FC4D29457F19F791B259A0073742E5FD026CABB4BCDB530F985D18202EE8C7121B22C54C49BCC4DC9CF402DFC49951583CA64686825405946911793E08B4086A276A7C80E48E32852602F8CB94E76FAE05C76F0B8C92E7E3CDEC32990CB3E040E08C19CA5BBB47E459C979FD92AF60CD482
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~52C5B814F62A8F45C2E1B346616981F5195F0542AC1400F5EB9BD131A1661A94D0F319F48026854560259BCDE4F8D1EAF9B2F8C039470EDC6C066A240DFEF85707D887B48F0689CF778697F55C2994956FBEA1D6A4B9FD23444574E6339B0AFFAF1F9798781718BE15FE7F8101230373B6557E9E73DAB6956D32004F8BC8F03D028D09161F31E1D6CB63D234CF90A0D58FFFDACE30D0402DC1B6F77775A51711E69E2557AA292350DD29181A4DD1953E7213D002786FB233F01091F725AF7BBBA9E57D2FC9BD729B8B9A516FEE2679BDCF57DA0262FCDE3E8714E482EB91D7625AFD6C4C8AB8DC7F
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421