Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~C48257449EC49A524A113344CA9ACC6AAD9FF0E036350964E1DC5CB63D5D75059D34D18545151E8E4874CCF286C1476A7579A6407D8321DE20E5C4F1172BF167B21EC0CA4067D363B99CA0C693905B81110F252A59E877C5A9A83DD0FB114DF47FDA129D3D54BE107A7379B55384D973AA6407CEED67FF4710DA4C0C313608811354850CEC91D66D6580168409747245B4DE8294774EF152560E20E39D70FC2E9F9C2401564B75B9163CF53A0460D4BEC7D6DA2C2FB61BA48DB0B1A396BBC4A41BCCD6A326E55E647D8CD9AAF7CB0ED7BE6CD873499503BA8F3D727D4A9D600B5ED4F4AC8AF14ADF2A8EE07922CE53AC
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~68C0C242CEF110BE79C874F7D76BCBBD4BD73EED66E5B27AACC4483105D5B1028792A78FD924D9A71E00EA2EE55318DE58E5AB01BED24E6FCDF60B04FEDB6092A2DC5FA4DE202EAAD0793D4004833A2C24CC542744024594D5CCD2890E2520A9D40C1E5B49910038FDC6D05C902000536FA1184E256744281A622F90E74B756A45FB7A1596AA78923DD7F5F2C1940C1AE12B1FD824769B7F876FDB9904300A3B2276AE77807ADE72696CC696F7CD32E2882AA651482B2CC3F5B93B342F1FA1FEDCD47F7B1AD417A112CB31F8D6EBEDE02CD7AB4423A8836619814E323CF8F785096B871A5A70DB72FD093487C2D24ECC
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421