Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~49763E32AED6A8BBB176C322487B79E915CA7445FBD5E9DB94EA93449B492AD0A1B7BA8A872C3E22683FE653CCEF19E4A65818F118825EF2C3C80B5F5D02B89CF53663C6CFFB85D480F89A693AC429B2D65963A1DFBDE8428C1AC9779E547D895C472BACAB84A926CEE6243A56ACEBC5BF8528E3274C9F905AFA3D839C11598C820656301024065C838C71EE86843DDF37736A0B64E83F84709EE87341BC280E3B07DFE941C388BA9DB77DED41B39B92FAD206E4217F44FCD78812A9E8F500D5C3DAD2813E554540D63D92F47BA56C95C9C44A18EC24018A4BC41A3E412395994C5210014774C661
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~C1948BA16B899A8EB38B9EE20013AA320BF8C01B5EA5E8B8D991AFDAB3E2E54427817707BB263A7CE90366A0B0B45A6DD6CF0A5264C89F9FBA1F0D6A1C290AEEE142EFBA878BE9D075656C477A43D4EA337DA6CCE9A558C1C360C2D42B58F3562B9C80538DBEAD984E8B1F38AE6773376FCBBAC00260BE012CEA4E0A78F1D74E91F86664E0CE1A7D79162CCA43A1EF31A917FDEAD545787FC6D5B003F981837DA0D635C03E875D93976529DF798031CBFAF41C8AA70421E75A398A9009494C2A260D4838C79FFFC081BD5DFEB58A348F12805F712E5C880E3EEB462E6460C6FF30B9A38CB656B2F2
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421