Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~6113D7578C75FB984AF986DC45E6335B614784317A350A6C1A27A4601A1099C007211DAFDAD1DE9998A6AEA7ADD37454790978F36028107319FB6C82992F865DBCCAF00E0F79EF15BB6408060AFFEB25FC3F7F8FFDED12EA0F7E54952BA2CF8C974A0C52238C530543A2977BB1767A3AC7B41B5A47B4E8B0A282D3A461F5DE10DAA7B91E78D6FB2186D09C644F1FD0FFB9CCF4450C1B78CFF3CBCAB92E2D89508F66BF3FBCD6543FA4E4AB2B4630AA8E738B9B4B36BD876AC965BFCAD33753DDD5DAB1EB568F442E904A4D117F91E06DB7BF07F7329B8877F8479F88385FE69AB31F42AA44D76E4673627F0DC5D56C6A
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0BC295B73F8DB05DA8AB5D287DA05E69E5EB8EB1DAE99B07F93F79ADFD8E1142AF7006D24B9253AC76DDFE432A3FFAC42807A37B143F766A8FE8DA2CB0EF4BB9E2F9DCA3EBE3C58DD1733802238F7B6132F59FFDF6451066F5C0B420949D5F68D7F35953308FD8DB4581F2894EDC5E3C21B76047CAB3F14F9680CEFBD950CE7E49CBC158871E3980DCFB3493D94774A30E12FAE64F6A9FBDDDD495D78092DAC24324639478FED881C3F72FB502610A817A6422F071659F001A0EDAB18E2C8AFF87F8D0A1559C92039EB58A0AD083A3EBB47CFF4EF83D42C8701DA197B678003BA6D438014420148D
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421