Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7FE5F869F5D32B94072C64F81D8D4FBD379A955FB95F34ECAC2D51352A8B9C4E27C9D5A5922D9F9B8A275B5657BB79232F10DE621C523AF79F76098261943AB241EB9BA73488D4F1E61948CC115BBE5D72FAC4E85C9A3D1462884A5FE8107D0EFE3FA1636AE9DCB6607B216650A9AE9C1DC9DC13C4D80CA9342221B251F29D7CC187F0CC4288DD624ADAF254F97F8B30C190FF2DCEF0FBA435B4B2BCDCE4365157123369B12C0C5E9E149F5A86AEA819D7CE83805F5881657F654A8242BFDC0D00CD64306391A93FF19126F2EE136FEB316D21BE1101B94DE6D527109FC8DB5D0C17382DB6AEFB28
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8D42480A2431859C0B5B886D40ACDD647D3F2B931A1CE620FEDC593FA4A549DC4D8BF0EE53F267A11964B924F28CF4C37BDC7FDE95C4670CF9FEF9C43ED6AE26B75BE14736D82ACE2417018BB0DADCDB5539E55BA8168606021E1F35DEFB920F659CD1DB1E356292233A692059CEC3519E83D230EB47E26815FDF8566AFCF3DEC8C2A61E1656D523D7338C181871F63EA3C108FF7ACC450D2E245785E629FF4DBA8E88B3F8C0CF2D34CEA61D7035CC8204FD6028B5DE983F815FCB374754E85EA3FF38820D05161E3738BB31A0480707FE3CEA1EC2BEB0C5751245372A68829817D908FD3C03CFF5
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421