Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~4D65A531A399E69AC7B7B6829C5712095F5BB940D9FE811FC9B897CAC0AD73926D201F6544E6E797BFC261E6098842E14E692C05C25710ED19F7DC179221B55115761D6ECA2F5FE0BD0CB1160D64A71D7989F2AF2F70A4DD57643916957C3181E6E51F368503A53213725D942A43A533DF9EB3EF92B3DE3380F08CC8AE68DA25281324E10BD64EB768E02310175FEFA41D0AABB5916080BEE27E2306CD84DB4C3713F9284926B037747067EA84A0A8A0E7F9A9B8E6437016BD9ED5829070580357C4CF250EF0A7A42B8002D242B89AB14CF61C9B6C03807A8E2B80D84E696D07BC183A44873ADB15
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~010B0594C33EDE4ED18826CAC7643429EC676EE3A4722ED47340CEBEEBBBFFD878507546581EB98E40DE43B74E0E6F984AEB486B8C1F70C1EFD74FB2DE017BCBD187669A44F747F31EBC21C31AE89ADFA885C4BF531801C57637551FCDB08B514400FD4A11687D6FAB1C8423C66F5FE319FDB1ADB2707537B4F14221D8AFD70B0E3B31EE062D1AD55BE05249936584DDB733F1B4B2CBD14C2AC937B04CC9F78B9FBFF6D87743244FA716BFE337CCD1CF22CB263E17E6E34B5463D8B14D86400D04C9B04D57DAE96F9647021319C95F79DBCEF77B53159FB3315A00FD0DCECE95017D3E587F2D47BB
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421