Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~C3BFE278A8E7871A79A32E5CC3737ED857FEC3472A2DA13AE54F33D0D1E2C26AF65EFEEBFAAB12FFC3327260E1EA7A23152B0150CC8C9987E02A46570B0CA8B1B9C32F69E2806967FD243FAC3C909186E4CA7C605C813EC31F4E0149E92DB024BDB750440C15EB36A898FA865928204CBDD3F2C29035812521DFBD0FC229D6C42DC14ECAB61D414F60A7FB8F06A82841195DF6465FAE7EAFB35B34987FB1FC6BAEB196C36950C611E7D7265021FCC5791FEBCAB570DB05AE2CB927BE7EB544828A05907543B25EFBA8856DA85F714ED7D8FBD143BB7E6088333BA4C31CF12CF36D96053A937D6449
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B9E659D2FEB6F011CDDC6BEC49E199057CB7F252FA9DCF56F7FFE3BD0EC002AEA7DF90B7DD7E0F5ED1881B8F80BAD9EA1EF592CD660EB09B94C8A6359FD0EE8384B46F1DAE668D12A60002B01291DC799524A8174E05C9757231573A4688B8B11CCA00FA67E019686E739E434A5547F62206931BF4DA420FF50999B7C3D56E4EB5D34E17D2B8EDD047FBE92B16B64CA088940CE82C62866625D989406D46588E9C48D41321F5B8C7BEC59C3D0AE00BEA5D35581790215A53ACF5800E75BD8EF9279BB77848B12F4E8AEB14AE3B1A648846FA404788FCD29C9DF3B35FA742E2D2FB99E27E873EEB29
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421