Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~D66E96DD0CB298FE65BEAA90607CCAF17ECB67981640F30D227F0B1D1ED5562DA9244C464BF963E701F52A070947174DBE8A3424EA64A49D1A3F941BBAD3F9BEF6D2F271E178771341E82A350E41596D090E3898CBCB83AE7E6788EB813B35141788BB39398B4C37E8DB5F2707FE8B1AB90199F98152BA08C6D0037F14D479A951818AC395AC2BD5905CE498E2620C423586AA0438B927ADDDD2272B8132BFDF8056CFE7243C5CD742FE52C30C96D9D08B91E54944AA4E080AAB9C13BF2B412A97CE14471F1656535E28879537D9125BFCCD016F18736975535F2568117E6FE3B79F537D019A7F11
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~802B8922D5F9E244119CF24DB1B28B3E61E7EF74606F317319921DD4AD54C5AA5692284BA95DC6C4A32C13385BA75856F5F4400B2B3C4D1E7B694516BBD098677592D7B9054C4D6AF1FECB1542D5F90261B624C091FE715F4E9F52D2439FFCD61F465172103A05F02E2ACBFF8949E523DDC178028F1A237D0C2AC05AA24A53E037BA22EE1895AE779700EA3BF9BBF684788D1569933A40625ED46B9C761175342C9AE61C4F4515551C67A4CD37C0737D675CAF293B609407993F40B87829F1DF48EBE49D6B36F0D84FF814EA6DFB196D8FD708D4789D2DA77940DC8EE57037DA8E43FB5F33EE8F147104A1507C0F0FE1
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421