Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~6BB1EBB15DA45177E89EFD8BDE44745A9894FEBEF20363C60E041AFCC166FB1285303E5F9CE1A959AE0B6D34B7829874C23ECFCA59AFEC80812C32A580739A618215C53DBE4C0097317B6AFB065F7F809B47D80A7ED11533B0A55F65EA7308A148FD895A31DDF103D82CBA6C4FE69D4A2BD10AED7D77D3F042FA6CC600DA5493065387F5419A629CECD13B6F24A625B4DCCC182D1FFB50D66AE7201640177BE2C8B8E7EBF6C64194BA3D74CF896801030059017EEA042042B7FAC17837D75A6DE7C650B2DAD44DFEA0202204A2A18E9D4D9C4885A4BA592768F59F34F419C32B7F7CBDFAE037FBF0
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~BBD04811AA935D6E200755623CC8873EDC804D9CB18324E247452DD63AB3ED6651EB0A8CF67F8B1B5FBF1873EF316474FBC2CE84AABA6A7866405A893894E436565E473B40180CE0025C78AD47587453B4ABB97B4CCAE8213C0BC46BA96084D2814222E6AC17ACC0AAEC23D4962B76D56E8396B0C2641378F3FEF789CEA3BDA658E0EF3D1472AF48A3282A68D6931CCF20743C395A83902128106006FBF1E9787DA6C47A4F435B99145099E7E5FBD376A68BD2F6212FBFBCA14CE7C110AA3F2FB3132EF3E6F183D3096BC13F38A791A071703BB89C17E3BFA12734FF9C567FF6B6C9C90B34FDC443E596BB1E692D615C
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421