Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8ECA5BA40FED63FC70B49A24EF96173E94D9D224B66430561E5481EEDE66D7CD4D67A19F12AEF413B40D0DB7BDB76DD6753C86FD0F6CC51044ADAE9C9DC5F421C4BF32114FCB5AA19931C100B03D049F61751D9F198D13B625023E93D3C5BF2C2684E860F4EB9F6E8E5FED566E3528EFDEC1F6ACB825B9F6DB0386A44F0D6E19CB489631157834EB9E23CB3DC8A88009FCCF08BFBD6D784D93203CB60EFD3353AF28132C65A02BC5804F1112522A1BEB54730F171DCD8245D132921946C86F49A6E57BEBFEC8A78D5EC02CE27B2ABC5B3B76750936C9A1BB6A95C9166C1C56BDB51B7B7507300EA1
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~489271F35FF059A6EA651B9B9D68ED39C1E32D48D0B239C7097689F137DC5D09693A90FB59723E320030ECEB09966F3490FD37B038FBE105FA2867BE60059B357DBE0D206ABE2493882AE5368872756243409A6F20DDC62AF5C85B0847C3E6025FD0594C36D933CA2DB59A06FFE0465B1718B8B87527B4E5C6F3757B05F16E258F75F7537D0BBBEFE5F9AA50DF828F30288AEC6516D61FD963D50F6ECEFBF92D1150429066F7EDE46478C6975DFA23E4810C0154634F7A5E93EFD730C2DC782FBF07BA1D9E03D8A08D9E2F0A73B0314B597A0592B38FAB0A407D8083A5AB4C86E9798956CA3D81FD
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421