Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7D4B76431AFDAF15E485CFBEA1CB08DBEB6F7DBFC199294A596A9024B4FF2A23AF3410949F3E6B3A15E8915AD6FD86C84C5D2EB5FB3027ED694F6069AD7F5A57D148FBEC411ACAF3AE5525EFAF611D48E3234DDDB8D1751731DAFA0E39F30E6EAE21E99B524B093D7F902CEBA23D07372A0299689CDC4870586C52030ECCB6515AF9AC2F567FFF2AEECD1A6DD4217541EF1829801EC06A2FCD53C2E7231CE27A2B4F5A24E6061CDE3017EE5275A7146E58BBF6C1C3C73041DB726440FFFE7008A51A7755DD69383A55F16CB8CDD1EEBEC46E13805C4BDDA6A0241B6FE956E865E932A8737902ED38
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~9A6CB631745AA4CB2379C67D98560780D5A2F24E7CF31332886C9B1A937413FF38959F79B59F731843C8AB45D9219B7AF14938041A959220B964FE28AA010C338D2FC9103E9F92A4E498C3E6CF677125A12D6F96522F32C7E406348D0A16C95AB1C106DF1ABCDDB73E89668F7086F33F50B0180F1C7D55ECDC6B663F8EF060BA5AED110FCC464CBD0013838F42D502794923980AD5E7A5D2F57EA49D4EE6B1EC270FCF0A225FF81A9C6868F1E3BCACA61A687F2BB357D66D376498158FF1718DBFD3CC3EA22D5C16D28355B787284797F4B106C708BB88B8CBAD8A8FEA380926F38D80DA863EC74F
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421