Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~F6BB49B00B09B12C90286A39C9E051F9386D8155E9FDF65FE2746608875D5436DBE7F43FED15DCF039BCD30E51E5BBEA084221427179801CA7E22E4B0E4487BF542A27E07C4F3D9ABD425B7B004C1292D246EAC34F9A086B7EF766E4517E1EE5A3A08DBB8B58D1404E22AB66DAA95292CC366851269046FFB27B4EA305A6F81D86604384ACCE92185EE15E54CF2DE5696300D5186629DF5F75EE75173B5B87536A34993CDC9F9F8B8571E6BFD69F0596A4B9AA7C90F215C21895BC733D11B33C3764F4F0716A1890A274C3D1585406FFF95A94A5AEE1F46479B84BBC0BA0D47E819EDEC30CAFC7A3332B29B76ED57F99
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~EBFA93FA52F70A8AFC14C0BFE03CF3ED7972FB7379F4B0269496AE8063059F7356765D196ADF0601948305EAAA71393BDF869811ED490FC3089692195A1B27CB189B72D76C26B12E87FC0E05E5672845630093CCD006EB36AE8A26164163791F0068CE85414DD2792974C9C7FB61C5845531CF1CE8E64964C782A91C828FFA1CE8CE397EE48B6975BEE138FAF2288CB5D36A006EFD78861AC740B8DBD3A148225ED4999A57BFA9148200BE7F2151D3776B1189C604C4E6C6C5847A15E749F0C868559CD500A85825EA8304431F7F6FF7F6D3AB251487B7313694DAF2B86AC3C0E68EE51F58E31F47
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421