Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~96CEF47F15D9770E6D5CFF70F683B393D6C10EB45A9760C45C450C8381D47328CEA71EA03D04D5E239C57F3CA2276ED6670C199C05E0A7C571AAA7BF1DCCE57782735C33E499937339A98DA0F9BDBA1FFAFE7D0D170340B637BEA79A51697AC2271837ED6F05760690591B7323295C8DE695D34CDB4391C9F29DD90E3D0F41D08709440D6C044A3867561F6055A6A786A33D07BF19D6EEF3103542DF7FE35B08C6701553D4FB64335C0E0E1A42923226E3A568324DB2749A94C2C19985962FF2C15A682D58F189564A26F532403C55F9FD9875C822ED45CBB82E52951FC7F8D2D66C2B5D5F30D5C81435ED8158462B4B
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~869BF5D3C2294794342975A714340A48B45DAE5DBA017FD39851B0D6B84BEFC1FF77D13F2822CC51978BCF3667D28C5CCEC48AFBE69A7315D81A4F3D4D843C3C8E1D2FA9034D242576E7D4F2852D56054B3A5ED2C3172078CD64B4299CF261A195F0690592D184AED86D21940F672284494D03B9EF55627E0ECD5FAEAC2267C7836C3C55771CCD391E886DC9BE1D416EE2F3B9C58B9A7F688B8E52F7DA8BC8B21DB7A67FB7C906DD8B3F7174392826B1FAF2C4A2CB7F07892E74418DE640282A36131D3973BECB60BE33D27A88DCFDD0CD631753B134A8EC978CF62ACAC0498C3338977F33A2D230919FF19D6C12C008
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421