Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~A8E1F3E299CB6986E55D951429300A516CAEB821E898C9D3821B82C75CB66B0A0C94C9E64938211FE8BB9566DD665D0D1DDBC8162ADF8999C71DDBC108A910FA4915340BBBEF90609A97DA374564D80BF6AD00F784F2B57D2D504831BD79BB5249BC692C4E9F2399DD40FCAD9FA5A1F183DDD4A68AB58E8B12654F75BCC21D0EFC15B753AAAE66B41D7CACB65BC5A7F5F6E2B0B29CBE89A4B57035EDC047A3467E2E16E8EA5486675559EBCB7BBA75BF1E2421CF5CFA3F569512C15E4A49B72BB9F0CC941095BB02A738158B0901856B3D0942DE5D969BA6407A405787EE1846098E33C18E335DB6
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~93CE18BC3DE575189777030931E8C4AE8F3BE0EED2DD5504D54B6D8AB27A082B51F9F47A68E612AB00E70EAABF3C9F160459C2DBDB2CFD501CBF049129BCB080E553FAC9DF607FFE8974E473187FC668E4C2B8CB9D07935E5301373264C167412969CEA7029F19B7B3C6C27F5601F62E668BDEC47D968127DAC1D2F7CBC2FBC28B3EE7C80BE28263305B703E97FC701352F64DEBEDC5DF273C766AB3322A5A3A9CD416967411884DA21E0DF863F5468A14023CDB766E0D6E78253BE72B53B04AB09958D29524769131CB1B13F748DFB19203D7472AA2690782E4863BBE151357B34F3822E378AD462AC0D449CABCBCDB
Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421