Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8C63689E5A0275235F259B73F5290DED5ED30DDEF68CD506F20B1FF4078F6FBDB1835F43114C2A30DA2C289BBA5F385722B7664021A0E7BB69A76D81DD23AA5F6AC296156DB1BC4C90A637A0EBE461A15420C1362EB27B427E71A4C1EC23A95B2A0418B32E7EDAF082B6322CC8AB8FD6D2C51AB4EB39F74C11A78F791D7135FA52270361F968FE6E4EF95AC4F6E79D9FE7098ADC5292463D778CBB062ECEF2B58F0DF97F0A5B1DC9A67C80EF721EC502C6AC29B8EBACA51DC704BF3754E36D6074A52B133E5451AD224AEEC81694E3C10B70D90F4AD3E5BF775B09A4434FF1DE9DD162429CE0F135
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~16E5CD4C636544594F0E90DB88A5876A0E44E8B68019D1462F2630F49B4C4314DF6AED9A8E675ABE99F58C69F01A43704652A5E9023BBD3E89F6B8E97995B3840475C048DC4F3AC6FCB2F77E5F602AB3F5A430C6A8305851A9D2A0E49991AEAD675036D8659B86B7CA6194F3BE81ECAAB5CDC21FF225B34BCA6A5CC94A609944B6891898CCED74A334C029205FE874C4CFFEECEB122B20D5444764218A588EF485C0BF709392AEAF369CDBFB6A7380189A5006EDF245A0463DEB9668309456C6EE639597F3A8EA6101BA55F9BED820F76E57FBA01F514657D9FE49E407EDBA3428404F7C5505FAB317B302C92A9BD9C8
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421