Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~A5D16E792FF709373C22473A295CD456F6CA681EEED5231EFAAD449662722C5B5B685B226EEFBA8E52E148DBB135CAAA2F67DBEA50929B305743C40B59ADF403C7C6E0592A382CFF971D5A82C4C24C51BF2B1F5959906190D5DD8A2141B12420701BAB1D929749D68F53EF636218D062FF97D8AFFBE8F3C3AEAEC30C768A75E65EF23A47048ECF7A003E6953833E3B04D4B5251707CF4C6D45A1CBF1A894B9C5AE43444A32ABBA47A742EB1129D7039D962724266BF5D349639174F144E693140ED82D73B1ADC55B5062DC5DE2B2F63E78F866FB93388AA602A0053C8E4A78324A6D3864C90C5FDF6CA36D4E4BB0B900
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~DC690BBD12220C833AA9CA2B3DF605396BB47676F61D503A7105B0B421FD411E70125FA28174D2D2DE84353678DA0FB5032F2B4ABD26DE118FC1A1F082E90BC01DA211229E4EB29BEE70D1FDA8B339D0AD2B0ACD7A7C6DE5643596B6D9060D749751FD5E1127C305E007309572CCD0E5A0A42A34AFE2E96C83140913E09D4FE344BAF8F01498D5543E90947314C5B646DBB5317890EEFFC7FD62742E447601FFA68D5122BC76D04567F56C7E0E57BADF6F904A05448FC1949FE26ED319A57008E096DB995F1D92268BB1F2ADA2D76ED00509FDA8EFF66EFA16497273A28DE0D71BB9EA04F7AE37A3
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421