Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~6A2029F8FF9F5CF58D2E720AFE0BDA3D1108D4635F7C6F4F9D6EA6A14BD4C2FD180BB426585EEE7AEF653762C49B1BCE678E32E38C2AB3FB55FD73DC16B6939AB48A37F2958F906C543656746C36F57EA6E301E1AE3883A40E218571CFA37F516CD01815DE76FEC4406AF4E13B2E9403D9526D3475454249AAB9F51F70074FB988D48495110B3144FF311B45C5C4F56D2E4E8CEE8C46571505C720079EA07F2398ECF79C36B3B7462381DFF054144CF9190CA3FDDFB49789EFE943EA75BAE31654661BF6BAA1885819288BE9F850B33DB5E83ADA4FE55EE13768085E575AB1F278D4828CB3134A7B
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~CB2BF3056473ED27327360CDC3DAC998042A3ECD5A828F0C2F3A40133F3C92CA75380F1ACDAB9228D01EE1371A4DCA0FB68B7B74F848BD1B665710F05EDE42B4584A286F99F9FFCA961951E18B18CE7CF24F0E5E343488E7598F9ACE1D963983EF8C1818A12EB2247FFEB4E75B3167868BDA11C59407A1EC7E821DDBEC4ECBEA09B82A7BB04F710C44D7A7B127C2991C4ECC31A302B7163A5B1A82FB0C9A409E3E07A0AC7B8E363BB8407C7C728CB4E2E8CD2792A57188F10EAB359F73082EDF1BF54FED9276A14E698DFA94EE922F318086B61C1599FBD46C0FD8E4699D7519A7CAD757B4661639
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421