Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~7CB478461AAF3908E0E898842AE58773908FAF32F3947526162B8289BA40CD431E11837F8F0A9E8B89879EF87370164FCDB400BB04E4BFC871D930E2D871A2CCEF9C50BA9E95C322F2BD126094CC4642DA49507F4274BAD2E397513608052E7589750D450CCF15AFBF951CD4F09DC36A0E0AC6571D2DA87C89762F73895518B2C3CA3A3F1FB50B416A3520432284C4E2006CE4272FE6F4A8FA43B9E18115695857F63CD8380B1947666281282B036BAE986772ABF5C9053A71DF45601CB62CF74D5EEA747031AC52D60328EBF561C40CCF2984D82D1AFD49574547081FAC7598BA2556F3B7457ABB
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~6DF41BFBC7ABF682026D5E4444566167A38EC8F9837D9AB2081E4E9E9034EF91D26386D05BFDA9442AD30FB663194F24119F1570FB9DF569570816347D58297B868C02D5253BDB6C9C3F9E4604FE2D27BAF4DA4ED67388DEB8447623AF142B4204A0E794A9590D8A36DC78B1104CEBDB2AB52A542A1E36AC2A34176392A51709090F6597CD3F717F405A947BEC570C14E7E758C6DABF6679429984E293375F48D05055FF5C23DA8270182AB7123FA6282597708467DEE7CF1AA550F3FD423D0010BC797C93D3B0A659A51746F779B6BBF052DB2CF2FC332780A1ABCD486AB7BC07E54A6393ADEDB1
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421