Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~AB108463B30F65D08A70FDBA495C9778CFE10AB1EFF0D7FC3D913FF9202022AA6C7E41D2C45F5A749A1497C5DADDD75761F55C31B5D83BA544CBC63C9179FA4A8BAEF3D275087AD617EA7199D3ED69AA76FF81B9762B3FD1AD1E955948B4E612D8060047A2250F376A0F4DB3D5FB680D788E743B4ECA8EC6DA0A11E7D84CC90501D6FD304DE49E4FE85E62342364FA920BA5E6030B3CC9E9E8BA37288E1BF618886D04B2F4057C8875B9E0DDBAAF23E4B02102182312D91D301F23AAE904C5AC864D6ABB5B1BB2E7D4B9E029AC22A753F4C5E233245DAD565296EA768BDA303D36D796B90C1E5264
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~80ECC4864B4A31D10D508826042EBD0E8BBE6906C52BF23C6A84B246724E3D1254C2D489F99CA34BA9C153B87B5E27C99943EA6CBCC790E57A6229628BB0F1A75AF7E51F06F38B0B81CBC763CAE45B9F2B88C21594EC40B863F58DE7F02B3E0AD54BA7C01D03F0BA155702338D049890C7D212567F1E8BBA88CBC489D3DCA14FB234F0C0255668F5E91775A2C4C767D52F637D4AADEE1C7C23EA9CF71B80E818E5FC114302CFB8CC82069D962A5744E472468CEB28E615AEC2D2A66195D79956ECE63B449FCC577C3B56C7C043636B2131FBAD19D0E131D8CE5843DDA377E773A0515F9DEF78E273
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421