Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~97439E002EDEE8E786BE2A72B530DD950FE1FD441AFBF3759FC5DA673E92CB0618EC4D3B7A002298DA1846139AA655B0F4F75A079E7D52EE91F35FF479E705CD22EC9846B82B046CE77A26770B81CBE65CA1B337E7DD670F65A5DFF171CB027DC1E523B065A2478FFE0BD9B149A7D8D8F3B314C72E6A0748351C0575849848BE86AB3C7D080CF9EC349FF9A506334BFC712D0E058949C10349D02E98B830A8538C2ACD76DDBD35F7B152999F66F6152B66417B064BF617D944B42D3DC1E0BD5A21C9A44860447382F11E11CD7ECF02E18AB0611F7F07E42551AA57AD6E36D2E550C8664EA3507D3D
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~30AB611CB321EAE93EF0679830E22F20E886B1A061E2EE66683E0645FBDB5876BE7825B5471213F94584396816E3A6B5B1C60CC7961272F40CF102F7DD2E501DD4791525E5488F6823CFDBAC1031EF1A912C3B35FACA821697ED83772514D361BDA5342E43267ACA87B748C28805DB3935124EE553F3A8FA820722C31E6C5FE111E461BF6595ED35A00D9211F51EF9F122B6DF9715B9288A9DB2DADCF502B85FB21D692033ECD102839B7D6A7595E52EE2B6BEA6666752BCE706EB2413ECEDAD44701266B73DF016D51B26AA59B606C82F9FFA27757856A6D6BECC81A153CEBBE2887FE4386BE136C80814F42BD7D95C
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421