Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~5F24E5151038C62D866D5298C628124FC83B8314A3C76A9EBF2CC7BAB2939F835D9A4D03609B6D6E9A08B95C09ABA814DC73F7CA005294222D014AF21A7BA84EEDFCD200241324DD582E0792DE703047BCA0671409EFE25F314FA920CB51A1F2F98F002EFEFA7714136E6B40876DB95836F27DB8E78E7E17E9AA5D8A17F5081D5A9571559FC64A874F3EEB18CB16C87035AD4701F47A629BCB63F7509248582324D1012169BBF872326C6CFD46A4CDFCAAB93DE3B51681699A84DB061A88547B0A50C01554C3CCC2BEB9D2D39F3E33FB7160A2406EF9EAC39E66F018936EFD4853A54AC2A71433EF
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~35BBC259A4E2A0E9D3C2057A6ADB6B9027EA808F991D9D24B1F99410288EEE995C81323A7571311A2462C57387AB5ECACEFECDC87EA46538DA7A022E2B5EBEE3B0FB5BA5E698E90285E53FFF9CDE5BD38D4693F7E714B3AC5EA174D759578F26F34FC946540D781D11F75442A34B925D5D302FED359A51A931D731A1C316952F7D05DC31AE328C4F428AAB5F2DB8CDA33B6FA8C0757DBC11B071B2031E34A0D2B21F53BD1C18F395F78E416E80BED14BC23E626C950843B78C3DE5314054500B4AC460131CEC99710CFF0FD72AA20FE7DD8F36FF8E4F6F870F89F24D481B5200A24A5C28E16AC40B
Α' Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"

- Κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου"
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
  Τηλ.: 2310 433 690, FAX 2310 383 421