Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0F3A48DFDC112C1487F921F29FF2B8E6D7C3510C2CC95CC792823FF8142DDBD0D220C92D2549F819384D07E697FC91BF2C5EFBF3C8FE5F90B90F7102B240F67EEBA17FDDC76275221D5147B4D2B1A6B0F898CCF1AFA64075B5B6FC70266FC3F5EEF735FDF62D9E16F07149286EAF2561F9F257BE699982478E99B3B7D922D6FB5213AFADC712D4FD38A45EB2C03B43AC9C62E22D8EEA0AAD2670E25C646DCAD6050496B041B0034E688DD2E5BA68022C3C0CA87FBD981C37CACDF99D781D097E7F56282C29D066EA79E38E3847436948A999DE1E480F564E28288C1EC85C0AC99A6D3873CEC61E98
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8BD644A7CC96E69C572F08AC99F87A1EC49CA740FE3F3C9F354CC0D67A9E0543EA338FEB06BFA3894E99236535D968CD2449EC0A1C8B3DC9F90C2FA1B2B966E9E10D8B1B7BEB8418A807BF6BEDB8A8EB88645D67C45B1FAAC79995168064DFC1DE841C36444706672EE9C00425516B4CAEE684CB29BB9A6C75FC5A505A84A046A2BEBD967217DC689024907585A59335A81A23B469C9CE4D788F058FE11615F67A80C86FF4C4D4D27D265CF8ACC3F86424E5293A292EFB410A4A1CCB4CC496FF2E433A4B8BE22BE80EF50A7F30D87B0822495D4B6FE18D3FCB3F596AEBB9061AF419953DB8747DEA
Social city services Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου

 

 


ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν.4251/2014)

     

 


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2015
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΜ 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2015
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΜ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 16-12-2013
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24-3-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 12-12-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 19-02-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 03.12.2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31-10-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/03-12-2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΕΜ