Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~87317BE28231887FED3A891456E4C349809B372A95D071AA23C0DE63D999973D1806D9DDF5A7E947C8F38D9BDE63D135DC5E4E72D296F4ADE25D2891183658243F5F9569F24329DDC82577D00072C6DFC6F53988FF1CE0098ED3F5AE706D26DA226A24F0AC03AED02934458CEDF5F72032AA99CA4D7DA5A7D4A55A8BF6B07602543E20A59B18E43231D87907F6387EC7BAB398A447976A84BB8DF3A0C13CF205B7A9C0D3101924F446271A51A649506181A3332EA591E072FC7EEE3BAF42D93C184A0E12CD4679AE19FB2A4AAAB55E3535D1ECE153002800F794C09D3C53253940D92B57E3FB96789BB0C1846A7C4B83
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~2F1E040D7C73C4E8D22D26365CB7B8737A9194750DBAF22E7D01305F27CB6EB4E78F284E0ADFDA0D3E7531EF7C2EF4474D1D1DEE6BDCDBE4AA75736FFD2D5C41D41E2B78E4741E0BD395680BBCE6E070F4C4C4B1C2174BE9F2A935FCB3326C34BECD2B427CB39BEDEA36EDD3C495EBE7D77D2CE2B66357FCF9CD9964A1AB61B50BF80C1E175C4323B37BD557A620CC5BD9716B5264BCF8FD34DD3415658AE92FEE77376EFEB2CD3427423D93F9EF30E222986F98D0A9F806DFE015E0CCCF31898193F645C0F98EAC3D374A9356D4A70F6C6BC43123A1B51FFBBA7A0E2442CA34DD17BCEFA7359689
Ανακοινώσεις