Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~FCD82887049CD05537C499E2DFBCEAB9020A1FD0269DBD0298AB9D1B3D6378FBAE3112C679E02A2644EE430BB4FBF28BA3828A88CCA45E4DD4F0DFD2E813B7F33EBB4A8CDDCADF320CBA16D8CEEAB13E272E67D522B49479C3DA386A5CCDC3CD78135501107B9C564EC1FECA58276281CC20123ADD79B379C4D959D4D7541EB9ECD23434FF687A0EAAD7891728D9DEA692B30985C06E3EF2F941C0D2C937909323EA7FED7B0E5B197FE79A9AC28248065D99EDE4695FFFD8FA0730C5A3CE8BF12172BEBB1C6A3125595517632D1B544A7E0E23FDF129F2264D4299AB84623DDC34B09C9F0D020E82
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~600CC9B74EBC239DE80C5EEE01CF04A78F034A9DF6FB7C59563B8AFEAE62DD2F1BC038C6DF2E879CB47C9FB147AABEEF68544B3C8FEDD5635E867F984F1E83E8F165122DD48C83D1651F094BCC62700F93A7D4E0376BD049B86B7632382DE8D75C7D3CBAD06EEA62B19C23BC036E554159C6335063F42F48F4268A34930DCEB43FA92E3931F0C700C72FD92328F8E5080FFA3643A25841D5441B774A80EF18B2128291F7AE7B9DD6972DB15D01E4B66E2E6576C6081FDD3C92DFB32F0BA44B9BCAED4CD1FB7B0796D8B59A4DFAF3E63982C9AF72C76D4331FBEC90BDEE799AFB4E296E30136EE3115D032B96F32D5661
Ανακοινώσεις