Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~5C46741E143D145D02A64BF7C782C7BD43C1BB2341C15D3C764E2B45262612A7B8A5C2B84E4D8DE9A9BAEF1E59915AA214E558A7258626FC03323F253E7F4A4C7FBB60F6BCF2C27161F769378B6654B63531FF53E31C15C64F331D4C9F73EF340677AE3D2344887483D0C00BF1A92CA16F8C8FBFE9746D324C222CC2C6ABE951FA3A12382B523FEAF3ED9E044F8F7D4E4A8FB84780B972972F429916B92698FE7F896447AE0460500396027AF7D99C46405086A39BB718F2DDDFEDB1CA86DE0940647EB2417DBEA14474BFD6ECCA6FD07E79EB283C54DE7DEBFB91923790E3E3970F49FAFBFD1AB5
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~08916F7D7D34C0AF6B924EF22940634D1B218C5EB58F96B8B5AFCCD4E9DF05A4A0B106771A611BFAFBB23ECDEC58E5BA3D0F0A02F1417B0CABC8AEBB94425090FEFD092421986BE84169D416D0F8A94C8F7FA238D90BB7EF47382C7CDD15F3CEA1B7C306ECA3FF880980DB391C8E1D4A64FE660660D0456E93106B433951AC613C1D2172EA2BC34D6352C0185C438C42938DA4E1BF3B1C485E48F7DA3D663B561B83A69A8ED1D16DAB94E1D27C6338F7C07ABB4E19BDC2EAE8DE417658734FFC106A61430973572CB58F7CFB441A23C1E980869CF7E39FC539978BB1EF126A1D90411E868FE5A0D9
Ανακοινώσεις