Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~C9F73A30DC32B3C4CA523B4ECA45FF59344324C3095BDE9A71B59A8184E429814D41E9D85CF9BB6AC3A50839244BA8055BA721A58837CBAA5131EDD6E75BC96E93C6533531754EA0599A32C7C7EC4F473AA2253C5B6F31B6ECE53D364D904608D7E1892D088BE32D2E70F54EA75CA7D88030586674045CE5D925A7B667EAAC4EBB9B7A605A0B5E448CE91FD4B316F15577FC613C29C6ACDD420B33E972871388F45F7E1A397E796AD0BD9722F3337778B828063D9C038BB07984885524E0609A38ABB5D1026A5A20B309F20C429F43CAB11C4731DBE77C116971D60EF2BD37DD84BF3C670B4C5ECB
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Γραφείο εργασίας σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του « Γραφείου Εργασίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Στόχος του Γραφείου είναι η ενημέρωση και υποστήριξη όσων αναζητούν εργασία, καθώς και η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της τοπικής κοινωνίας.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

Πληροφόρηση και Συμβουλευτική ανέργων.

Συγκεκριμένα, θα παρέχεται:
α. Πληροφόρηση για θέματα Απασχόλησης – Εκπαίδευσης – Κατάρτισης.
β. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για την πληροφόρηση και συμβουλευτική εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

Που θα μας βρείτε:

Δημαρχιακό Μέγαρο, Β. Γεωργίου 1Α , Τ.Κ.54640, κτήριο Ε΄ , γραφείο 024

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 με 13:00 για την υποδοχή του κοινού.

Οι συνεδρίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής πραγματοποιούνται από 09:00 έως 15:00, κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313317548 - Άκης Ορφανός
 

2313317583 - Ιουλία Παγούρα

2313317549 - Μαρία Καρακίτσου

e-mail: grafeioergasias@thessaloniki.gr

 

Το « Γραφείο Εργασίας» υλοποιείται σε εφαρμογή της 941/15-09-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων».