Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~628121872843CC08CFDF773636FDC42CD7533A4529E9547B0E9F0C083C2107CEF36F7D690BC5ACFB1CBB2E566C48F6B41B07860D35F059FBD92133519145CCCBB5D7AC98563AD3AA886C075721CC89D4C6F011E635CD62A24575EA4DA67C62BC2EDD7B247C13A8AAC42786C5909EEEC44D74B01CEBF4CD039007B321AADCC63CC3558A2298C550EE1944917C8AC03EBF5B9393F2225A06ABB10C1D52666AB1A342F31ACE7C4F751079A856ED4F4065C09EF2437DD48DC4AA7A2562B7DF5CD383B48E9CE4EB8CA765046A04202165066B6574B0C88E7B0C8F6F05A7C7BD48ECDA3773E96942DE1795
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 11/2016
ΣΜΕ 11/2016

Σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2016 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για
έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό Μηχανικό)
της υπ'αριθμ. 101076/07-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΜΜΩΡ5-ΩΕΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2016 , με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του έργου «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III.

ΠΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ