Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~3BAEE66D43D0D1379F71E7509C9DC496102D88C22EDD0A7BDF4ADB32D9DFEA84C19C643D6B98E7A2C0F5DFC0C1FBD85BFFCDF38F28DF2A4B01AA2EEED974E8A769F5032A7310604F7B6B0C26DA3C2D2ED32DE1E4F3899A5FB478FA912C6FFA9D30FADCD219699B022864FA198D65A53AC61F45D8C4E0C5AD5DC4278E21C976F52081267106E120EDF79AEB558269B5A539357008E23215899305255DD96B9B8F410825C8BCD6FB0627223C0197F0C08BE6FA700CB74B695CDD6EED6A2485521FF2803A532FBE86931969AE560AA319967E428FE0B6DB23181CC048C857608B2086F045DB6B6717F9
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 11/2016
ΣΜΕ 11/2016

Σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2016 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για
έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό Μηχανικό)
της υπ'αριθμ. 101076/07-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΜΜΩΡ5-ΩΕΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2016 , με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του έργου «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III.

ΠΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ