Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~88F7089480EF28D3145DA69F5A5365BB78B64B3529BA96C1A00D6E0546E80A4353AA3F1112EBE23878E7744025167F0ED0BB36B8942DE9A009DC0A74D64A979E06FE7C236372159D90D044A1C68CEB3677A4D15DC44B3DA5B9407935B7F4CAC99ED72037DE74E87E4A03421ABC0F1971A939CF708B7AE9A90402098B91ADA0BB87683277EF61A382E678E4122FFDC59FB869CA1CA57E74DF39990E3F16D342E89755D4F1CF83D119C06F15472F303825E5106D59F3D58A6B48ED1DB3DCC5EC2C544EA23BF5CDF88F63714654810AF58CA447CDF38BFC72B09FC2BE7966799788D94C2BB48A8F7575
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 11/2016
ΣΜΕ 11/2016

Σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2016 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για
έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό Μηχανικό)
της υπ'αριθμ. 101076/07-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΜΜΩΡ5-ΩΕΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2016 , με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του έργου «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III.

ΠΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ