Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~F7698C72E5C3F5A9944FB3FA50799AB195B4FF5D0921A089460C2ECA2C8FD97AB9F71022A5BF481066237EDA683B47A2BBB84DEA2F3ED057014199D67B07059623AB7D606E4295E61E37EC61DE5A9D07EFA518619F8A90A125108D5865417E93AA75214DAA93E247C5B30BAB6ED0EFE2474FC2FF9665E1996BD0D51B4C8743B4FC1BD6DCAF0E90408206724F88D41DB38C761155D4ADBCE8AE5E190283971DD7002C59C4456F16569C8B64623D893405859AC5E7CF52B617C55A44F4BFF27ADFDCCC57A63A2985EF06DA746F6F560A32A7266B14BDEAFACB55C774600940B35958FA31FAA00C1478
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014» παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαΐου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Απριλίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 Δήμου Θεσσαλονίκης

Για την online παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού παρακαλούμε επιλέξτε το παρακάτω link: http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html