Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~755DBF942C936F4D6D2831754CC2287D10EE6423B2EE772571D8A1EC30838A1E6CE88FE5DBC71550CA0A03A8F7778C8E581BA499E539BE4FF8BBE34AD2E5E9A10DC1794BCD5FE15A1205C94E899EA1D0763C7D39CA97DDE6833D79C19ACB3062CA37665D23DC2A192EBDC848A19510F3297F712F12616E71FACC698EB1E23997C4D1ED962B54214C4A5EACCF31C0C03DE48D1F20A17B52D2C69F8E17BDC4498859FDA8517824E6BD562AA0881E507A02F569BA561B9ADBBA84FD0FD93202869E1D69D25393B804ECA18741C926195B569EC6665B7748D40A759CBBA13F5148A470582F8064E9FD2ECEE610F21B498637
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014» παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2016 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιδεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαΐου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Απριλίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014 Δήμου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 Δήμου Θεσσαλονίκης

Για την online παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού παρακαλούμε επιλέξτε το παρακάτω link: http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html