Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B562429940E1AA42CCDC28F1A82A6D04B5153766CF36F16836AC623E98E521FB81CD294E8773868C780C9851CC87AF95DA7F5ED3E8BE6132B350BB71CC5E524CC75B239A72DB1B6528760F3348D2843360375F2C7E8872A5B2157A8DB39665F824E45520B5909745C3A9721D87EE88C24F2BB8E59F3EF4EE649A078BC8E110DCADDABED2908379A303CC0995AFA6746E265B3DCEF5A4BFB63DE86224A726273A29F2BB463A387B39C2E770FC6AF900A0D54E5071FA3141E1EFBD1F8744E8D6B126B513D97B66CDBAECD0CD21B33683DA2410C440BEF62D7AF39CEEE83A4C7A6CD0B4AF1BD65D7020
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017
Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 1714/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΡ-ΡΕ3).
 
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να το μεταφορτώσετε (Download) από το σχετικό link της Διαύγειας εδώ.