Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8D8A142892A17A4CE850109688AE5BC4922B4DC06A454B40077B71CFC8A1F0E8FF1115E3C5C06462FA5CD0728FCEBAE84CA718ECA6B8C4FCB733101A62F8E99644F8CEA700EFAB0EE67CC0B3E56D029A2E9A4815532332052E45E921DFC3974D0B47416748E987CB27CDE1ED2A22F0CBC3BCEE2684E03C29CA3B44FAD70D665BD0E1132F9A9659B7150CE3775DC29B1CCE0FF0C4CB975F2246B3FC56B0A7C2E199AF22F7B5108A633E151CA487398E97C94F3C83AF46B04A3891C4B51C322F8020ACDD713AF7C3B044E4E9824FE1E04D086C2B3B6780A49992504BE725EB9ECE006DDDC474358A33
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017
Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 1714/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΡ-ΡΕ3).
 
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να το μεταφορτώσετε (Download) από το σχετικό link της Διαύγειας εδώ.