Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~14D43CCDE50E075476C95E2A8608112280AD3EB6505D7431589494101742D89EFA437BDA84D3F63392D1566B7BAEBB8710E7664F82A802211A4B5F3DB5102A7A3367691DBEE610EFF479B67B889CE86730DD741A03731D09038E674A89A33FC32F8517A0B08DEC684ADED43F3AF86F6B0EDBA4A52DE3D05B5F8264285CF9A408451623D47FB4C0735E97E051BC0F5F5DC99C1713DCB2E83E49232D5E64EA200252F1963CD7E46E838393774FADFCED4DB7F2F572A63AFDB0C7A032159BD979E4090091FDB34079A1E747F2DD8A02E65CF7E532931AAD88E984DF5C5110DC412D1961F2DDAA8434C7
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017
Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 1714/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΡ-ΡΕ3).
 
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να το μεταφορτώσετε (Download) από το σχετικό link της Διαύγειας εδώ.