Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B26467A4D021F884F2B00A626F5A67DE9F4B7722D05372A0A9196339359CB6238AB721CEBD095B872C87C19F7DC69F32044D84566A7DF51480E7C50C9FA55A174E5684D47C21C194E419201CBD23C38A61AFBDC986B0093B3A322BD8EBAB139E25CDBD0DB2C778901AE1AA235961C848A0DB7384E0E0F73E1448866DB85DCC10D2A04C67A3785B2B83D6BC5FA74D0A7233890D5500927C0EF267FA6168AC4464C95F5111276CAEFE95DB88AA2B82C2C02AA8AE202436D66F0946C94849D1FBA2A9F14D1D160686D15F22E1C4304ED242D551976909403050356E7DCDD29D2788C62F996DFE026E96
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, ωρομίσθιου, ειδικότητας ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29403/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 29224/12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου ωρομίσθιου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης και συγκεκριμένα: 

Υπηρεσία  Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π.  Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών (ωρομίσθιος) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.


Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ