Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~B3A130EC11F6AFCFF6A0FF9ABE492F0036B8B2A0AE704AF17388A55DF84CCF7D1DD007D299E8700D394EDF495965243485888F9BCAE0617E81AC1A07677507320119273EF2114314367B72C42594FE31154DF78596164395FBFFD8553EC8D1778DC68FC603602751069B9F129718FCFF096064C51EA0E8EA5C30370A056D09583C91F5C52A5A01072E2498BCAE10BEAB4C3E3AC4238429DF244899CF3807E0CE385E756B50F640389BE4F6341C34E42434D9B618F36F640EFA78384C42CD35644467CC0D91BC41997E11A4551FD55E6F22701501D4BEC10534D35194D1170C13B2439C50ACB1149E
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, ωρομίσθιου, ειδικότητας ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29403/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 29224/12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου ωρομίσθιου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης και συγκεκριμένα: 

Υπηρεσία  Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π.  Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών (ωρομίσθιος) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.


Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ