Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~0926F85A1F08B654EF06BC963AEBF4155A0D41DB7EFB63746802D329EDFC3E9A2FB76F8C50D97F17A545F9CD901860B3846F343413FD73300C39D47FB5577E11F78200E447008B8338D3151AA9B8C4BA841B0BD1C34783682A7B2BC03ACD8228A9EBCAB1008EAA83AF208FFFA34152421973CD1FA473AD5D26EB4E22C48F1B5EF2DA9365C125F54D6C849B439CFC081A591E30C0C37024CCEF5F6CD8F79114659829C1F47974B617AA0263D7869ABB942D21CEC9729BCD39E96F8D223CFAA9F9D79C0087FCBC90880F614A69D62652137BD54A8FFF98C887BCB9CC8DB9CEBE1F70FEC3A385B538BB
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, ωρομίσθιου, ειδικότητας ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29403/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 29224/12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου ωρομίσθιου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης και συγκεκριμένα: 

Υπηρεσία  Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π.  Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών (ωρομίσθιος) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.


Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ