Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~813725A0AE878083F2E4B0BDFEFBCB4A4EA7DEA0A64956C0AC5EE6279EBA21A186C763FE4D9B18347BE7B2042B1F9C79D09F919F01234284DBD1F8001299B59433E38D3CABCE37089153771EF111CAEC54BB6E37651694D6B1782A7E45E05CA8749FECE08614FCBC77C750773C74D202A17762B7DFFA6FAD366E1D7CBA68AE9F554EA51B4FDDEB14EA69E5F29FCC965FEE51684C437B47A591DC7CAC57998536D84C607F5CC693F75AFDC0B01C1E2F6A7D272858624162C767B9A43B3C2BEFDA9C929979FA77296E33302E2096ED3372C6E42D1539FF4B8D9C0DB46A9C7E3576D65970D39B7B2E8E948047C6D2BBDC9D
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29410/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες- Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. της επιχείρησης και συγκεκριμένα:  
 
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής (μερικής απασχόλησης) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.
 
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
 
Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ