Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~8842FB0467586BFEC4B91BA637759C55193AA041FE0FE60768A4CBDF1DF1D635B9923A0C6589E36C08E0125C811E62465D7691FBFE3C653ECBAC3BA42464999A9888C0B04752AC274CB2F8E76ECEFAC72CDA1BC83B6E7BFE1D18E9BEC62A485F8A2E7AA2222C0108BCC1FA5261F771299030270159E0AABF0A48401A4D19C1D6FC4F2E0D1503C00FE784081076980E9F58B142765354D6EED880A51C98699ED471D9B5DE6A9F7D553097C8935AD1E27EF7502CC1D7CC222FFBFB555B15626212E44DBB81093D01CBDBB7E02CAE3187313678E73E57BB2F9DEF994C547AFED7D019DF71E8217C4BB3
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29410/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες- Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. της επιχείρησης και συγκεκριμένα:  
 
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής (μερικής απασχόλησης) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.
 
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
 
Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ