Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies | Δημοτικές Επιχειρήσεις | Dimotiki Epixeirisi Epaggelmatikis Katartisis kai Meletwn
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~3965AF1725423AA12A349119D90783D87C7BC0E66F18D9A86B237842223E200FA5860F1F8F59AE233AB913AEDB41FB9CA51835A92A9C97AFC084F2F9211F1F663B9179633A3C4068C9734474C09A616A57DCC016DF04FA76D695C5192681E79A7F52CBC6F24F6B9A99E1A88FD6890E159A4D80E3B1CCAB74B6A0FA7BC6492C9BA7980E34E76137AAB87CD47CF160F8CB14F33BAEBCB6D4C26C09BCCA22AE13CA335DDC0DE580C9181EAD8D15F2152ACD4C80B7762042EDFA8B82BA6AA9E84E7F127C867EEDBC6AD9CD975FC0EF093CAA05975E6D220B1639A4A15485E773D57E5880B8CAB07AEBBE
Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (01) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29410/29.12.2016 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες- Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. της επιχείρησης και συγκεκριμένα:  
 
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής (μερικής απασχόλησης) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης,  Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου:  2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.
 
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
 
Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάντε κλικ ε δ ώ
Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ ε δ ώ