Αναζήτηση
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~75EA83C620A8730ADA3672928FD30ACD69A17C9EBF8BD9EF628F5B188737AD2B11612E5884B0921561C41D0818B0C11E641DDC328D5575FDDBE244424CB5A7F49D287129C66A04FFB8BCA15C4FF1C3F0BBD1FA5982E3D9A88F84053339FD3C6D66CEDE71CF220B8F359FCD969AF06DE0293AA1E74B9BBD55A491B8E8A6DF1D55F3EF9E444F88128837BE0372EBC48341D80B29A0A3EEC685DD28F9157F4F4CED0A8978187BCF495B3F739D5F9B705AE614ACAB885138801EC5BFD1D676526ED606AF8EB9BAEBF063D8CB9DDBA1C559C13E8730248FD8EFE802C55972B73D91B2F977A7422DA5001B
Επιλογές
Διοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Dioikitikes Ypiresies
Διοίκηση - Υπηρεσίες

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μενού των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για να πληροφορηθείτε για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών και τη διοικητική τους δομή. 

 


Οργανόγραμμα Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης


 

Διοίκηση   Yπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

Ο Δήμαρχος

 

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου

Γενικός Γραμματέας

 

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος - Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα

Αντιδήμαρχοι  

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Κοινοτικοί Σύμβουλοι  

Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

   

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

   

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

   

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

     
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Aυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας

 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

  Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης

  Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

  Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών

  Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων   Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία   Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας   Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών   Επιτροπή "Κομβικό Σημείο Επαφής" (ΚΟ.Σ.Ε.)
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)    
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού    
Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων    
Διεύθυνση Βαφοπούλειου & Πνευματικών Ιδρυμάτων    
     
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  
Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.
& Άλλοι Φορείς

Α΄ Δημοτική Κοινότητα

  Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης (πρώην Δημοτικό Ωδείο)

Β΄ Δημοτική Κοινότητα

 

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας (TV100, FM100, FM100,6)

Γ' Δημοτική Κοινότητα   Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνών & Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Τ.Α.) 
Δ' Δημοτική Κοινότητα   Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)
Ε' Δημοτική Κοινότητα   Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας   Δημοτικό Ίδρυμα, Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Στυλιανός"
    Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)
    Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct