Αναζήτηση
Home Page | New Town Hall
Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων 900 θέσεων, με υπερσύγχρονα πληροφοριακά και ενεργειακά συστήματα.

Φωτογραφίες του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου

Το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης - Ιστορικό

Μακέτες του Καλλιτεχνικού Έργου - Α΄ Βραβείο

 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων 900 θέσεων, με υπερσύγχρονα πληροφοριακά και ενεργειακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των δημοτών.