Αναζήτηση
Home Page
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης
Νέα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν 15 προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι τα ακόλουθα:

  Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου : 2 τμήματα μάθησης

  Βασικά Αγγλικά Α1 : 3 τμήματα μάθησης

  Βασικά Γερμανικά Α1: 2 τμήματα μάθησης

  Βασικά Ιταλικά Α1: 1 τμήμα μάθησης

  Τούρκικα για τον Τουρισμό (Α1-Α2) : 1 τμήμα μάθησης

  Ισπανικά για τον Τουρισμό(Α1-Α2) : 1 τμήμα μάθησης

  Ρωσικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2): 1 τμήμα μάθησης

  Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο: 2 τμήματα μάθησης

  Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media): 1 τμήμα μάθησης

  Δημιουργία Ιστοσελίδας: 1 τμήμα μάθησης

με πιθανή ημερομηνία έναρξης από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, διάρκειας 25, 50 ή 150 ωρών (δύο (2) ημέρες την εβδομάδα - πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως) για κάθε τμήμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, (10:00 – 14:00), στη γραμματεία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κτίριο του 10ου ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (Σχολικό συγκρότημα "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" - είσοδος από Κατσιμίδη 11), τηλ. 2310 870139, με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε ότι για την κατάθεση της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση των τμημάτων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.