Αναζήτηση
Home Page
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Έναρξη δωρεάν μαθημάτων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης θα συγκροτήσει τα παρακάτω δώδεκα (12) δωρεάν τμήματα :

  • Αγγλικής γλώσσας για τον τουρισμό,
  • Αγγλικής γλώσσας στο χώρο εργασίας,
  • Επεξεργασία Κειμένου  -  Διαδίκτυο,
  • Υπολογιστικά Φύλλα  -  Παρουσιάσεις,
  • Βάσεις Δεδομένων  -  Εξειδικευμένα θέματα,
  • Γερμανικής γλώσσας για τον τουρισμό
  • Ισπανικής γλώσσας για τον τουρισμό
  • Ιταλικής γλώσσας για τον τουρισμό

με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013, διάρκειας 25 ή 50 ωρών (δύο (2) ημέρες την εβδομάδα - πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως) για κάθε τμήμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, (11:00 – 17:00), στη γραμματεία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κτίριο του 10ου ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (Σχολικό συγκρότημα "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" - είσοδος από Κατσιμίδη), τηλ. 2310 870139, με ημερομηνία λήξης τη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: *Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμηση φωτοαντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση των τμημάτων.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Σας πληροφορούμε ότι από την Παρασκευή 20/09/2013 και ώρα 11:30, έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων σε όλα τα τμήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ανακοίνωση καθώς και ο απαιτούμενος αριθμός αναπληρωματικών μελών για κάθε ένα τμήμα.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σας ανακοινώνει ότι στα μέσα Οκτωβρίου θα θα συγκροτηθούν καινούργια τμήματα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.