Αναζήτηση
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Βελτιώνω την πόλη μου Ανοιχτή Σκηνή
Γραφείο Εργασίας

 

Η Πόλη για τους Πρόσφυγες - REACT  Η Πόλη για τους Πρόσφυγες - REACT Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες. 
 

Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο  Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες. 
 

Resilient Thessaloniki  Resilient Thessaloniki Ενισχύοντας την Αστική Ανθεκτικότητα της πόλης. 
 

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Τύπου
51α Δημήτρια
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014
foodfestival
Calendar
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct
WEB GIS
Τράπεζα Χρόνου
Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Τεκμηρίων
Δίκτυο Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Άγιος Στυλιανός
ΟΒΡΕΠΟΜ
ΚΕΠ
TV 100
FM 100     FM 100,6
Σύζευξις
Πρόγραμμα Διαύγεια
thessaloniki-webmail
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Κοινωνία της Πληροφορίας
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις
Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέματα για τον Πολίτη
Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κουκουφλή, Νανοπούλου, Βαφόπουλου (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016.
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος "Μυσιρλή" (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος "Καραγιάννη" (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση προϋπολογισμών 2017 των κληροδοτημάτων ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ & ΜΥΣΙΡΛΗ
 
Καθορισμός νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Απόφαση 125 Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης "Ειδικό Ιστορικό Αρχείο"
 
Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης και ΓΑΚ
 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
 
Ανακοίνωση για τα τέλη και δικαιώματα χρήσης κοιμητηρίων που ανέρχονται σε ποσό άνω των εκατό ευρώ (100,00 €)
 
Επείγουσα Πρόσκληση-Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων
 
«Ενημέρωση τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου»
 
Έγκριση απολογισμών & ισολογισμών των κληροδοτημάτων του Δήμου έτους 2015
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
 
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τηλεφωνικό Κέντρο  Νέο Δημαρχείο, 231331-7777
Δημοτική Τράπεζα Αίματος
231331-7233
Ηλεκτροφωτισμός
2310 494500, 502, 503
Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ)
2310 509013, 2310 509014
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
15192, 2310 494500, 502, 503
Ληξιαρχείο
231331-7413, 20 FAX 231331-7514
Δημοτολόγιο
231331-7396,8,9 FAX 231331-7460,55
Βλάβες οδοστρ/των - Πινακ. ΚΟΚ
231331-8349, FAX 2310 546394, 2310 296866
Άδειες Κ.Υ.Ε. & Κοιν/στων Χώρων
231331-7286, 7283, 7274 & 7291
Δημοτικά Τέλη - Τ.Α.Π. & Τέλη Κοιν/στων Χώρων
231331-7242 & 231331-7288
Παιδικοί Σταθμοί
231331-7723, 231331-7720
Ημερίδα του ΚΕΠΑ και του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις Μικροπιστώσεις
Balcinet
InternationalBlackSeaClub
Europanostra
Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
 
Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς Παγκοσμίως κατέκτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τη λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει τα τελευταία χρόνια. 
 
Συγκεντρώσεις Φυσικών Αεροαλλεργιογόνων στη Θεσσαλονίκη Συγκεντρώσεις Φυσικών Αεροαλλεργιογόνων στη Θεσσαλονίκη  Εβδομαδιαίο δελτίο ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της πόλης μας, ως προς τα φυσικά αεροαλλεργιογόνα που προέρχονται από τη γύρη και τα σπόρια μυκήτων. 
 

 
 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
 
 
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
Ανακύκλωση Ανακύκλωση  Η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος διότι αυτά δεν είναι άχρηστα και μπορούμε να επωφεληθούμε περιβαλλοντικά και οικονομικά ώστε να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη συγκέντρωση και μεταφορά, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής των X.Y.T.Α. και παράλληλα οικονομικά οφέλη γιατί περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.  
 

 
 
Αστική Ανάπτυξη & Περιβάλλον
Τρέχουσες τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου
 
Δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσ/νίκης Δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσ/νίκης  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 και του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Β1 Στάδιο της Μελέτης. 
 
Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES - Πεπραγμένα Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES - Πεπραγμένα  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο έργο MEDSEATIES (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis -Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENPI CBC MED. Το έργο ξεκίνησε στις 15-1-2014 και ολοκληρώθηκε στις 30-5-2016 (κατόπιν της παράτασης που δόθηκε από τον Επικεφαλής του Προγράμματος για την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών). 
 

 
 
Αθλητισμός & Εκπαίδευση
Άθληση και ψυχαγωγία στη φύση Άθληση και ψυχαγωγία στη φύση  Ελάτε και πάλι μαζί μας για άσκηση στη φύση  
 

 
 
Αποκέντρωση & Δημοτικές Κοινότητες
Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα, Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 375 305