Αναζήτηση
Προσωρινά η σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται μόνο με την χρήση Internet Explorer
Free WiFi
Ανοικτά Δεδομένα

 

10ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος  10ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος Ένας δρόμος αθλητισμού, μια διαδρομή πολιτισμού. 
 

3η Γιορτή της Πολυγλωσσίας  3η Γιορτή της Πολυγλωσσίας Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3η Γιορτή Πολυγλωσσίας-Γλωσσικές Διαδρομές, Θεσσαλονίκη, Πολύγλωττη πόλις 2015.  
 

Κοινωνική Αλληλεγγύη  Κοινωνική Αλληλεγγύη Δομές και δράσεις κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Τύπου
49α Δημήτρια
foodfestival
Calendar
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct
WEB GIS
Τράπεζα Χρόνου
Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Τεκμηρίων
Δίκτυο Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Άγιος Στυλιανός
ΟΒΡΕΠΟΜ
ΚΕΠ
TV 100
FM 100     FM 100,6
Σύζευξις
Πρόγραμμα Διαύγεια
thessaloniki-webmail
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Κοινωνία της Πληροφορίας
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 31 ΔΕΚ 2012 (WWS-30660)

Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέματα για τον Πολίτη
Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων για οφειλές Οστεοφυλακίων και Οικογεναικών τάφων παρελθόντων ετών.
 
Ανάκληση Πράξης Παραχώρησης οικογενειακού τάφου
 
Γενική Πρόσκληση για Οικογενειακούς Τάφους
 
Επείγουσα ανακοίνωση του αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων για μεταφορά οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήρι.
 
Επείγουσα πρόσκληση-ανακοίνωση του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κοιμητηρίων Δήμου Θεσσαλονίκης για λήξη τριετούς ταφής-παρατάσεων 2015
 
Επείγουσα πρόσκληση του αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων για αυτεπάγγελτες εκταφές.
 
Δράση: "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 - Δήμος Θεσσαλονίκης - Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Δομών - Πίνακας ωφελούμενων γυναικών
 
Ανακοίνωση της Δ/νσης Πολεοδομίας
 
Κατάλογος συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών.
 
Χάρτης Κοινωνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης
 
Παραλαβή Δικαιολογητικών για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και για Άδεια Μουσικών Οργάνων
 
Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών χωρικής αρμοδιότητας υπηρεσιών δόμησης άλλων Δήμων
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
 
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τηλεφωνικό Κέντρο  Νέο Δημαρχείο 231331-7777
Δημοτική Τράπεζα Αίματος
231331-7233
Ηλεκτροφωτισμός
24ωρη γραμμή 2310 912261
Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ)
2310 509013, 2310 509014
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
15192, 2310 494500
Ληξιαρχείο
ΤΗΛ:23133174-13, 20 FAX:2313317514
Δημοτολόγιο
ΤΗΛ:231331739-6, 8, 9 FAX:23133174-60, 55
Βλάβες οδοστρ/των - Πινακ. ΚΟΚ
231331-8349, FAX 2310 546394, 2310 911711 & FAX
Άδειες Κ.Υ.Ε. & Κοιν/στων Χώρων
231331-7286, -7283, -7274 & -7291
Δημοτικά Τέλη - Τ.Α.Π. & Τέλη Κοιν/στων Χώρων
231331-7242 & 231331-7288
Παιδικοί Σταθμοί
231330-5481, 231330-5454
Balcinet
Europanostra
InternationalBlackSeaClub
 
Κάνε το σωστό συνδυασμό - Do the right mix Κάνε το σωστό συνδυασμό - Do the right mix  Στα πλαίσια της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας μεγαλούπολης, όπως είναι και η Θεσσαλονίκη, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η ενίσχυση όλων των μορφών ήπιας μετακίνησης, όπως είναι η πεζή μετακίνηση, το ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
 
Ανοικτή Διακυβέρνηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Ανοικτά Δεδομένα Ανοικτή Διακυβέρνηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Ανοικτά Δεδομένα  Η προώθηση της ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η online παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού και η διάθεση ανοικτών δεδομένων του φορέα προάγουν την διαφάνεια και συντελούν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. 
 

 
 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης  Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη 
 
Δημοτική Πινακοθήκη Δημοτική Πινακοθήκη  Εκθέσεις που διοργανώνει η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης 
 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο  Δείτε τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
 

 
 
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
Ανακύκλωση Ανακύκλωση  Η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος διότι αυτά δεν είναι άχρηστα και μπορούμε να επωφεληθούμε περιβαλλοντικά και οικονομικά ώστε να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη συγκέντρωση και μεταφορά, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής των X.Y.T.Α. και παράλληλα οικονομικά οφέλη γιατί περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.  
 

 
 
Αστική Ανάπτυξη & Περιβάλλον
Εγκατάσταση τελεφερίκ στην πόλη της Θεσσαλονίκης
 
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».  
 

 
 
Αθλητισμός & Εκπαίδευση
Δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, αθλητικά προγράμματα και δράσεις Δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, αθλητικά προγράμματα και δράσεις  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί διάφορα προγράμματα και δράσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους άθλησης, προσφέροντας διάφορες επιλογές σε όλους τους δημότες όλες τις εποχές του χρόνου. 
 

 
 
Αποκέντρωση & Δημοτικές Κοινότητες
Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα, Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 375 305