Αναζήτηση
Free WiFi
Χριστουγεννιάτικη Αγορά Τοπικών Προϊόντων  Χριστουγεννιάτικη Αγορά Τοπικών Προϊόντων Χριστουγενιάτικη αγορά με γευστικές δοκιμές για μθκρούς και μεγάλους  
 

Δωρεάν διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο  Δωρεάν διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
 

Κοινωνική Αλληλεγγύη  Κοινωνική Αλληλεγγύη Δομές και δράσεις κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Τύπου
49α Δημήτρια
Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014
foodfestival
Calendar
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct
WEB GIS
Τράπεζα Χρόνου
Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Τεκμηρίων
Δίκτυο Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Άγιος Στυλιανός
ΟΒΡΕΠΟΜ
ΚΕΠ
TV 100
FM 100     FM 100,6
Σύζευξις
Πρόγραμμα Διαύγεια
thessaloniki-webmail
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Κοινωνία της Πληροφορίας
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Error Error
Valid date format: dd-MON-yyyy (WWS-31365)
Invalid date: 31 ΔΕΚ 2012 (WWS-30660)

Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέματα για τον Πολίτη
Επείγουσα ανακοίνωση του αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων για μεταφορά οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήρι.
 
Επείγουσα πρόσκληση-ανακοίνωση του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κοιμητηρίων Δήμου Θεσσαλονίκης για λήξη τριετούς ταφής-παρατάσεων 2014
 
Επείγουσα πρόσκληση του αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων για αυτεπάγγελτες εκταφές.
 
Δράση: "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 - Δήμος Θεσσαλονίκης - Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Δομών - Πίνακας ωφελούμενων γυναικών
 
Ανακοίνωση της Δ/νσης Πολεοδομίας
 
Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2014 για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 
Κατάλογος συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών.
 
Χάρτης Κοινωνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης
 
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 - Δήμος Θεσσαλονίκης - Πίνακες ωφελούμενων και επιλαχουσών γυναικών
 
Παραλαβή Δικαιολογητικών για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και για Άδεια Μουσικών Οργάνων
 
Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών χωρικής αρμοδιότητας υπηρεσιών δόμησης άλλων Δήμων
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
 
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τηλεφωνικό Κέντρο  Νέο Δημαρχείο 231331-7777
Δημοτική Τράπεζα Αίματος
231331-7233
Ηλεκτροφωτισμός
24ωρη γραμμή 2310 912261
Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ)
2310 509013, 2310 509014
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
15192, 2310 494500
Ληξιαρχείο
ΤΗΛ:23133174-13, 20 FAX:2313317514
Δημοτολόγιο
ΤΗΛ:231331739-6, 8, 9 FAX:23133174-60, 55
Βλάβες οδοστρ/των - Πινακ. ΚΟΚ
231331-8349, FAX 2310 546394, 2310 911711 & FAX
Άδειες Κ.Υ.Ε. & Κοιν/στων Χώρων
231331-7286, -7283, -7274 & -7291
Δημοτικά Τέλη - Τ.Α.Π. & Τέλη Κοιν/στων Χώρων
231331-7242 & 231331-7288
Παιδικοί Σταθμοί
231330-5481, 231330-5454
Balcinet
Europanostra
InternationalBlackSeaClub
 
Hackathon Thessaloniki Hackathon Thessaloniki  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την Ερευνητική Μονάδα URENIO προσκαλούν τους προγραμματιστές της πόλης να συμμετάσχουν σε έναν μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 
 
Ανοικτή Διακυβέρνηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Ανοικτά Δεδομένα Ανοικτή Διακυβέρνηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Ανοικτά Δεδομένα  Η προώθηση της ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η online παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού και η διάθεση ανοικτών δεδομένων του φορέα προάγουν την διαφάνεια και συντελούν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. 
 

 
 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Δημοτική Πινακοθήκη Δημοτική Πινακοθήκη  Εκθέσεις που διοργανώνει η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης 
 
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης  Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη 
 
Τμήμα Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τμήμα Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου  Δείτε τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
 

 
 
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
Ανακύκλωση Ανακύκλωση  Η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος διότι αυτά δεν είναι άχρηστα και μπορούμε να επωφεληθούμε περιβαλλοντικά και οικονομικά ώστε να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη συγκέντρωση και μεταφορά, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής των X.Y.T.Α. και παράλληλα οικονομικά οφέλη γιατί περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.  
 

 
 
Αστική Ανάπτυξη & Περιβάλλον
Εγκατάσταση τελεφερίκ στην πόλη της Θεσσαλονίκης
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου σταδίου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα "Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)" Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου σταδίου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα "Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)"  Ολοκληρώθηκε σε τοπικό επίπεδο ο διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών ηλικίας 7-14 ετών με θέμα "Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)" που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου "Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας "Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013"). 
 

 
 
Αθλητισμός & Εκπαίδευση
Δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, αθλητικά προγράμματα και δράσεις Δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, αθλητικά προγράμματα και δράσεις  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί διάφορα προγράμματα και δράσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους άθλησης, προσφέροντας διάφορες επιλογές σε όλους τους δημότες όλες τις εποχές του χρόνου. 
 

 
 
Αποκέντρωση & Δημοτικές Κοινότητες
Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα Διεύθυνση Διοίκησης - Δημοτικά Διαμερίσματα, Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 375 305